ไปรษณีย์ไทยหยุด 6 พ.ค. 62 ไหม?

ads

เดือนพฤษภาคม 2562 ไปรษณีย์หยุดวันไหนบ้าง ?

หลังจากที่มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 กำหนดให้วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพสกนิกรในทุกภาคส่วนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และร่วมถวายพระพรชัยมงคลในช่วงเวลาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้อย่างสมพระเกียรติ ทำให้ในเดือนพฤษภาคมมี “วันหยุดราชการ” ทั้งหมด 4 วัน ดังนี้

รวมวันหยุดราชการเดือน พฤษภาคม 2562

  • วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 วันแรงงานแห่งชาติ
  • วันจันทร์ 6 พฤษภาคม 2562 วันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ
  • วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 วันพืชมงคล
  • วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 วันวันวิสาขบูชา (หยุดชดเชยวันจันทร์ที่ 20 พ.ค. 62)

6 พฤษภาคม 2562 ไปรษณีย์หยุดส่งของหรือไม่

อย่างไรก็ตามเนื่องจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไม่ใช่หน่วยงานราชการ ทำให้หลายคนสงสัยว่า ณ วันดังกล่าวไปรษณีย์จะหยุดทำการรับฝากส่งพัสดุหรือไม่อย่างไร ตรงจุดนี้ยังสับสนกันอยู่ เพราะว่าเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ปลายปีที่แล้วไปรษณีย์ได้ออกมาประกาศว่า

“จะเปิดให้บริการแบบไม่มีวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พร้อมขยายเวลาปิดถึง 20.00 น. (เฉพาะที่ทำการไปรษณีย์ขนาดใหญ่) บางแห่ง 23.00 น. (บางแห่ง)” ทำให้หลายคนคิดว่า 6 พ.ค. นี้ ไปรษณีย์คงจะเปิดให้บริการตามปกติแน่นอน

6 พฤษภาคม ไปรษณีย์เปิดเฉพาะบางสาขา

ทั้งนี้ทีมงาน promotions.co.th มีโอกาสโทรไปสอบถามข้อมูลที่เบอร์สายด่วนไปรษณีย์ไทย 1545 ได้รับคำบอกกล่าวจากเจ้าหน้าที่ว่าในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการพิเศษ ไปรษณีย์ไทยจะปิดทำการที่สำนักงานใหญ่ แต่จะมีบางสาขา บางพื้นที่ที่เปิดให้บริการตามปกติ

ทั้งนี้ลูกค้าสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 1545 “โดยระบุสาขาที่ต้องการทราบ” จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการ จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 18.00 น. / เสาร์ – อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชนเชย 09.00 – 17.00 น.

สรุปได้ว่าวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพสกนิกรในทุกภาคส่วนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และร่วมถวายพระพรชัยมงคลในช่วงเวลาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้อย่างสมพระเกียรติ แต่ในส่วนของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะมีบางแห่งที่เปิดให้บริการ ลูกค้าสามารถโทรไปสอบถามได้ที่หมายเลข 1545 ตามวันและเวลาที่กล่าวไว้ข้างต้น

อ่านเพิ่มเติม :