โหลดได้ที่ไหน.. แอปฯ สำหรับคนเป็นโรคซึมเศร้า ป้องกันการฆ่าตัวตาย

ads

สุขภาพจิตดี เริ่มต้นได้ที่ตัวเอง

เมื่อ “โรคซึมเศร้า” กำลังเป็นปัญหาที่พูดถึงอย่างมากในขณะนี้ โดยเฉพาะในวัยรุ่นพบได้มากถึง 40-49% ซึ่งสาเหตุหลักของการฆ่าตัวตายมาจาก “ภาวะซึมเศร้ารุนแรง” ประกอบกับข้อมูลจากศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พบว่าเฉลี่ยแล้วคนไทยมีความพยายามฆ่าตัวตาย 53,000 คนต่อปี ฆ่าตัวตายได้สำเร็จประมาณ 4,000 คนต่อปี ส่วนคนที่ฆ่าตัวตายไม่สำเร็จนั้น มีแนวโน้นที่จะพยายามกลับมาฆ่าตัวตายซ้ำอีก

สำหรับเรื่องนี้ ภาครัฐได้รณรงค์ให้คนไทยหันมาสนใจคนรอบข้างมากขึ้น โดยเริ่มจากจุดเล็ก ๆ อย่างครอบครัว โรงเรียน และที่ทำงาน เนื่องจากสังคมที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว บวกกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจุบันนั้น ส่งผลให้ประชาชนเกิดความเครียด อันนำไปสู่โรคซึมเศร้า และด้วยเหตุนี้เองหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนได้จัดทำแบบทดสอบ บริการให้คำปรึกษา รวมถึงแอปพลิเคชั่นเพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพใจตนเองได้ ทั้งสามารถขอความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายจากโรคซึมเศร้า และบริการที่ Promotions นำมาแนะนำในวันนี้ คือ บริการ #ThereIsHelp ตามไปดูกันว่า บริการดีอย่างไร ใช้งานผ่านช่องทางไหน ?

บริการแจ้งเตือน #ThereIsHelp คือ 

เป็นบริการแจ้งเตือนบนทวิตเตอร์ที่เกิดจากความร่วมมือของ Twitter กับสมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย (@Samaritans_Thai) ซึ่งมีบริการผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจิตให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต เพื่อให้ผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้มีพื้นที่ะบอกเล่าปัญหาและขอความช่วยเหลือในยามต้องการ

และทุกครั้งที่มีการค้นหาคำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “ฆ่าตัวตาย” หรือ “ทำร้ายตนเอง” บน Twitter ในประเทศไทย จะมีการแจ้งเตือนเป็นภาษาไทยปรากฏในผลการค้นหา พร้อมแจ้งเตือนจะมีเบอร์ติดต่อ ของสมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย (@Samaritans_Thai) และเบอร์ติดต่อสายด่วนของกรมสุขภาพจิต (@PR_dmh) เพื่อเป็นการทำให้กลุ่มผู้มีความเสี่ยงกล้าขอความช่วยเหลือ

บริการแจ้งเตือน #ThereIsHelp มีแค่ในไทยเท่านั้นใช่หรือไม่ ? 

ต้องบอกว่า บริการแจ้งเตือน #ThereIsHelp นั้น ถูกดำเนินการในต่างประเทศมาเกือบ 2 ปี โดยประเทศที่มีบริการแจ้งเตือน #ThereIsHelp จากทวิตเตอร์ มีมากถึง 17 ประเทศ ประกอบด้วย

 • ออสเตรเลีย
 • บราซิล
 • เบลเยียม
 • ฝรั่งเศส
 • เยอรมัน
 • ฮ่องกง
 • ญี่ปุ่น
 • เกาหลีใต้
 • ไอร์แลนด์
 • อิตาลี
 • ฟิลิปปินส์
 • สเปน
 • สวีเดน
 • สิงคโปร์
 • ไทย
 • สหราชอาณาจักร
 • สหรัฐอเมริกา

มีแอปพลิเคชั่นลดเสี่ยงฆ่าตัวตายไหม ? 

นอกจากบริการแจ้งเตือน #ThereIsHelp ของทวิตเตอร์ ปัจจุบันหลาย ๆ หน่วยงานได้พัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการทำร้ายตนเอง อาทิ

แอปพลิเคชั่น SabaiJai (สบายใจ)

เป็นแอปพลิเคชั่นสำหรับป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการทำร้ายตนเอง ที่เปิดให้ผู้ใช้บริการสามารถเช็คสถานะทางใจ ผ่านการประเมินความรู้สึกด้วยแบบคัดกรอง 9 ข้อ พร้อมเสนอแนวทางการปฏิบัติตนของผู้ที่ทำแบบคัดกรองเอง หรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิด เพื่อให้ก้าวผ่านความเศร้า กังวลใจ ความโกรธ หรือความสับสนไปได้

อย่างไรก็ดี แม้การป้องกันการฆ่าตัวตายเป็นเรื่องยากจะเป็นเรื่องยาก แต่เชื่อว่าการที่ได้เห็นและได้ยินเสียงของคนที่กำลังต่อสู้กับสุขภาพจิตของตนเอง น่าจะช่วยให้พวกเขาได้รับความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ในขณะเดียวกัน หลาย ๆ ชุมชนบนทวิตเตอร์ยังเป็นแหล่งรวมกำลังใจที่ดี ซึ่งพร้อมให้กำลังใจคนที่กำลังต่อสู้กับจิตใจ เพื่อที่จะไม่ทำร้ายตนเองและกล้าที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ


READ MORE :