โปรโมชั่น โชค 3 ชั้น มันไม่หยุด กับมิสเตอร์โปเตโต้

ads

Promotion โชค 3 ชั้น มันไม่หยุด กับมิสเตอร์โปเตโต้


แจก 18 รางวัล รวมมูลค่า 522,000 บาท

มิสเตอร์โปเตโต้ ชวนคุณมาลุ้นโชค 3 ชั้น มันไม่หยุด ชั้นที่ 1 ลุ้น iPhone 4S ทุกสัปดาห์ ชั้นที่ 2 ลุ้น iPad ได้อีกทุกเดือน และชั้นที่ 3 ลุ้นโชคใหญ่เที่ยวเกาหลีฟรี 4 ที่นั่ง ร่วมลุ้นง่ายๆ ด้วยการส่งฝาฟอยด์ด้านในกระป๋องมิสเตอร์โปเตโต้ชนิดใดก็ได้พร้อมแนบรายละเอียด ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และหมายเลขบัตรประชาชน ส่งมาที่ตู้ปณ. 3 ปณฝ.มอนเทอเรย์ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 10323 ดูรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติม facebook.com/MisterPotatoThailand