Home สำรวจตลาด ข่าวสาร โปรโมชั่น สิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 7

โปรโมชั่น สิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 7

Promotion สิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 7

ประกวดสารคดีเชิงข่าวชิงทุนการศึกษารวมกว่าหนึ่งล้านบาท

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และบริษัท สาระดี จำกัด ร่วมกันสนับสนุนโครงการ สิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 7 การประกวดสารคดีเชิงข่าวเรื่องจริงของนักศึกษาชิงทุนการศึกษารวมกว่าหนึ่งล้านบาท เพื่อให้คนรุ่นใหม่มีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือให้ก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพที่ดีด้านงานสื่อสารมวลชน กำลังเปิดรับสมัครและร่างบทโทรทัศน์ความยาวไม่เกิน 3 นาที ผ่านเว็บไซต์ thairealtv.com โดยกำหนดจัดกิจกรรมคัดเลือกรอบแรกต้นกุมภาพันธ์นี้ สอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติม โทร 085-812-9393


Exit mobile version