โปรโมชั่น สรุปเข้มโค้งสุดท้ายครั้งที่ 8

Promotion สรุปเข้มโค้งสุดท้ายครั้งที่ 8

จัดติวฟรี ให้แก่น้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ

สถานีวิทยุจุฬาฯ จัดติวฟรี โครงการ “สรุปเข้มโค้งสุดท้ายครั้งที่ 8” ติวเข้มก่อนสอบแอดมิชชันให้แก่น้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เน้นให้ความรู้เรื่องการศึกษาโดยคณาอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET GAT/ PAT นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ง่ายๆ ผ่าน curadio.chula.ac.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมรับเอกสารประกอบการบรรยายฟรี ติดตามโปรโมชั่นได้ทาง curadio.chula.ac.th หรือ facebook.com/curadio หรือฟังในรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ทุกวัน เวลา 19.30– 21.30 น. ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz