โปรโมชั่น ฝากสั้น 4 เดือนดอกเบี้ยจุใจที่ธนชาติ

ads

Promotion ฝากสั้น 4 เดือนดอกเบี้ยจุใจที่ธนชาติ

เงินฝากประจำพิเศษ 4 เดือน ให้ดอกเบี้ยสูงถึง3.35% ต่อปี

ธนาคารธนชาติ จัดโปรโมชั่น “ฝากสั้น 4เดือน…ดอกเบี้ยจุใจ” เปิดโอกาสให้คนที่อยากฝากประจำแต่ไม่ชอบรอนาน ได้ออมในแบบเงินฝากประจำพิเศษในระยะเวลา4 เดือน แถมยังให้ดอกเบี้ยสูงถึง 3.35% ต่อปี สำหรับวงเงินฝากตั้งแต่ 50,000บาทขึ้นไป และตั๋วแลกเงินพิเศษ 4 เดือน ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 3.65% ต่อปี เมื่อมีวงเงินลงทุนต่อฉบับ ตั้งแต่ 50,000บาทขึ้นไป สามารถเลือกรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือนได้ เพียงมียอดฝาก/ลงทุนขั้นต่ำตั้งแต่ 500,000บาทขึ้นไป ออมกันตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พ.ย. 54 โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ สอบถามได้ที่ธนาคารธนชาติทุกสาขา