โปรโมชั่น ดอกเบี้ยสูง สูง รับหน้าฝนที่ธนาคารกรุงศรี

Promotion ธนาคารกรุงศรี ดอกเบี้ยสูง สูง รับหน้าฝน

ใครที่กำลังวางแผนฝากเงิน และอยากได้ดอกเบี้ยสูงๆ มาทางนี้

ธนาคารกรุงศรีฯ จัด โปรโมชั่น เทศกาลดอกเบี้ยสูง สูง รับหน้าฝนสำหรับประเภทตั๋วแลกเงิน กรุงศรี รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 3.55 % ต่อปี และประเภทเงินฝากประจำพิเศษรับอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 3.25 % ต่อปี โปรโมชั่นที่มอบอัตราดอกเบี้ยสูงขนาดนี้ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 54 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่KRUNGSRI Call Center 1572 หรือ ดูเงื่อนไขต่างๆ ของโปรโมชั่นนี้เพิ่มเติมได้ที่ www.krungsri.com