โปรโมชั่นโครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา รวมใจให้โลหิต

ads

Promotion รวมใจให้โลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ

ร่วมแบ่งปันให้อีกหลายชีวิตได้มีรอยยิ้มกับ SCB

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อให้การสนับสนุนสภากาชาดไทยในการประชาสัมพันธ์และจัดหาโลหิต เพื่อให้เพียงพอในการนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องกา โดยเป้าหมายในการรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้คือ 8.4 ล้านซีซี ผู้ที่ต้องการบริจาคสามารถบริจาคได้ตลอดปี 54 ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาในเขต กทม. ภาคบริการโลหิตจำนวน 12 จังหวัด หรือหน่วยรับบริจาคเคลื่อนที่ ตรวจสอบสถานที่รับบริจาคและโปรโมชั่นได้ที่ www.scb.co.th