โปรโมชั่นโครงการเงินกู้เพื่อลดภาระหนี้ ธ.อาคารสงเคราะห์

Promotion โครงการเงินกู้เพื่อลดภาระหนี้

กู้เพื่อปลูกสร้างซ่อมแซมที่อยู่แก่ผู้ประสบอุทกภัย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดโครงการเงินกู้เพื่อลดภาระหนี้ ปลูกสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้ประสบอุทกภัยปี 54 ให้ลูกค้าเดิมของธนาคารที่หลักประกันหรือรายได้ ได้รับผลกระทบ สามารถผ่อนปรนการชำระหนี้เป็นระยะเวลา 6 เดือน กรณีที่อาคารได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมสามารถขอกู้เพื่อปลูกสร้างหรือซ่อมแซมคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้คงที่ 2% ต่อปี ส่วนลูกค้าใหม่ คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้คงที่ 4% ต่อปีในระยะเวลา 5 ปี สอบถามโปรโมชั่น โทร 0-2645-9000