Home สำรวจตลาด ข่าวสาร เจ๋ง! หนุ่ม Oregon ประดิษฐ์ หน้ากากอนามัย สำหรับคนหูหนวก

เจ๋ง! หนุ่ม Oregon ประดิษฐ์ หน้ากากอนามัย สำหรับคนหูหนวก

เรามีหน้ากากอนามัยกันหลายรูปแบบมาก ณ ปัจจุบันนี้ บ้างก็เป็นหน้ากากที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ มีหน้ากากผ้า และหน้ากากทางการแพทย์ สำหรับหน้ากากผ้านั้นก็มีการผลิตขึ้นมาอย่างไม่หยุดหย่อน แต่เราอาจลืมนึกถึงหน้ากากอีกประเภทที่เหมาะสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน และวันนี้หนุ่ม Oregon มีการผลิตหน้ากากสำหรับผู้ที่พิการทางการได้ยินได้เรียบร้อยแล้ว

นาย Eric Kim ประดิษฐ์หน้ากากอนามัยแบบใส ทำให้สามารถเห็นปากของคนที่ไม่สามารถได้ยินได้ชัด โดยพื้นฐานจากความสงสัยที่ว่า หน้ากากอนามัยมีขายอยู่ และมักจะหมดไป แต่สำหรับคนพิการ หูหนวก จะใช้หน้ากากอนามัยแบบปกติได้อย่างไร? เพราะอาจไม่สามารถสื่อสารกันได้

ซึ่งหลังจากความสงสัยนั้น นาย Kim ได้อ่านข่าวเกี่ยวกับหน้ากากอนามัยที่สามารถมองทะลุได้ จึงเกิดไอเดียในการผลิตหน้ากากอนามัยสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน โดยเบื้องต้นเค้าได้ทำการทำหน้ากากขึ้นมาแล้ว 11 ชิ้น โดยแจกจ่ายให้กับคนในพื้นที่นั้นๆ โดยที่จะทำหน้ากากสำหรับคนหูหนวกอย่างต่อเนื่อง หากมีมีคนแถวนั้นต้องการ

ที่มา : katu.com

Exit mobile version