เงินเดือนข้าราชการ 2562 ออกวันไหนบ้าง? โดนหัก กยศ. หรือยัง?

ข้อมูลสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำรับเงินเดือนผ่านกรมบัญชีกลาง

ท่านใดที่เป็นข้าราชการ และ ลูกจ้างข้าราชการที่ต้องรับการโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ปีนี้ก็วางแผนรายจ่ายของตัวเองได้เป็นอย่างดี เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้ประกาศวันจ่ายเงินเดือนข้าราชการแล้ว ทุก ๆ วันที่ 25 และหากติดเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะเลื่อนไปเป็นวันที่ 26-28 ของแต่ละเดือน โดยในปี พ.ศ. 2562 มีกำหนดการจ่าเงินดังนี้

 • มกราคม > 28 มกราคม 2562
 • กุมภาพันธ์ > 25 กุมภาพันธ์ 2562
 • มีนาคม > 26 มีนาคม 2562
 • เมษายน > 25 เมษายน 2562
 • พฤษภาคม > 28 พฤษภาคม 2562
 • มิถุนายน > 25 มิถุนายน 2562
 • กรกฎาคม > 25 กรกฎาคม 2562
 • สิงหาคม > 27 สิงหาคม 2562
 • กันยายน > 25 กันยายน 2562
 • ตุลาคม > 28 ตุลาคม 2562
 • พฤศจิกายน > 26 พฤศจิกายน 2562
 • ธันวาคม > 25 ธันวาคม 2562

ที่มา : เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง

เงินเดือนข้าราชการบำนาญออกเมื่อไหร่?

ส่วนเงินเดือนข้าราชการบำนาญนั้นจะออกล่วงหน้าก่อนตั้งแต่วันที่ 21 – 24 ของแต่ละเดือน ซึ่งติดตามได้จากประกาศของกรมบัญชีกลางเช่นเดียวกัน

เงินเดือนข้าราชการถูกหักเข้า กยศ. หรือยัง?

นอกจากนี้ผู้ที่เป็นลูกหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการและต้องได้รับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย ก็มีโอกาสโดนหักเงินเดือนเพื่อมาจ่ายหนี้กองทุน กยศ. นี้ โดยเริ่มมาตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2561 ที่ผ่านมาแล้ว ตามข่าวระบุว่าได้รับชำระหนี้ประมาณ 240 ล้านบาท ต่อเดือน จากผู้กู้ยืมจำนวนกว่า 8 หมื่นราย เพื่อให้เด็ก ๆ น้อง ๆ รุ่นใหม่ได้กู้ต่อด้วย

รวมถึงลูกหนี้กยศ. รายใหม่ ๆ ที่เพิ่งบรรจุเข้ารับราชการในปี พ.ศ. 2562 ก็ต้องได้รับการหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ กยศ. เช่นเดียวกันกับคนรุ่นก่อน ๆ โดยใช้เงื่อนไขเดียวกัน

นอกจากกรมบัญชีกลางได้หักเงินสมทบส่งกองทุน กยศ. เพื่อชำระหนี้คืนแล้ว ยังมีบริษัทเอกชนอีกกว่า 20 แห่ง ที่ได้ร่วมมือกับกองทุน กยศ. ช่วยหักเงินนำส่งคืนให้กับกองทุนด้วย

ดูสินเชื่อทุกธนาคารได้ที่นี่