ส่งสินค้า EMS มีวิธีซื้อประกันภัยสินค้าอย่างไร ?

ไปรษณีย์ไทย แนะผู้ใช้ ซื้อประกันพัสดุ เพิ่มความมั่นใจทุกการส่ง

หมดกังวัลทั้งผู้รับและผู้ส่ง เมื่อไปรษณีย์ไทย มีบริการเสริมพิเศษ “ซื้อประกันการฝากส่ง” เพิ่มเติม เพื่อรับประกันพัสดุที่มีมูลค่าสูง ความคุ้มครองตามจริง จ่ายสูงสุดไม่เกินห้าหมื่นบาทและสำหรับบริการโลจิสโพสต์ วงเงินไม่เกินสองแสนบาท ผู้สนใจสามารถเลือกซื้อประกันเพิ่มจากการฝากส่งได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ

ประกันการจัดส่ง EMS วงเงินคุ้มครองสูงสุด 50,000 บาท

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) แนะนำผู้ใช้บริการส่งพัสดุสิ่งของที่มีมูลค่าสูงใช้บริการเสริมพิเศษ “การซื้อประกันเพิ่ม” เพื่อความคุ้มครองสิ่งของระหว่างการนำส่งทั้งด้านความเสียหายและสูญหาย โดยมีอัตราการชดใช้ตามจริงสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท สำหรับการจัดส่ง EMS และไม่เกิน 200,000 บาทสำหรับบริการโลจิสโพสต์ (สิ่งของน้ำหนัก 20-200 กิโลกรัม)

เงื่อนไขรายละเอียดเพิ่มเติม

  • EMS ค่าบริการ 10 บาทต่อวงเงินรับประกันทุกๆ 500 บาท พร้อมค่าปฏิบัติการ 15 บาท
  • สำหรับผู้ใช้บริการฝากส่งสิ่งของที่มีน้ำหนัก 20 กก.ขึ้นไป ภายในประเทศ และบริการโลจิสโพสต์ (Logispost) ในประเทศจะมีค่าบริการ 6 บาทต่อวงเงินรับประกันทุกๆ 500 บาท พร้อมค่าปฏิบัติการ 15 บาท

ด้าน นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า “เนื่องจากในปัจจุบันประชาชนนิยมส่งสิ่งของผ่านทางไปรษณีย์เพิ่มมากขึ้น ไปรษณีย์ไทยจึงมีบริการที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการส่งให้กับผู้ใช้บริการ”

ทั้งนี้มูลค่าการชดใช้สิ่งของฝากส่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ไปรษณีย์ไทยกำหนด โดยผู้ใช้บริการสามารถสอบถามหรือเลือกซื้อประกันเพิ่มเติมได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ

ไปรษณีย์ไทย เดินหน้าสร้างมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้ทันสมัยสอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0 ตลอดจนมุ่งมั่นฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรไปรษณีย์ไทยให้มีความรู้ในด้านการบริการให้มีมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศกว่า 1,500 แห่ง เพื่อเป้าหมายหนึ่งเดียวก็คือบริการที่ดีและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนคนไทย สะท้อน เครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทย อย่างเต็มภาคภูมิ

ข้อมูลจาก : ไปรษณีย์ไทย

อ่านเพิ่มเติม :