วันหยุดเดือนมิถุนายน 2562 - ประกาศพิเศษเพิ่มวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นวันหยุดราชการประจำปี
ads

3 มิถุนายน 62 ธนาคาร ไปรษณีย์ หยุดแน่นอน รวมถึง Kerry ด้วย

ประกาศจากคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 14 พ.ค. 2562 แล้วว่าวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 ในปีนี้จะเป็นวันหยุดพิเศษ เนื่องจากเป็น วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นวันหยุดราชการประจำปี ซึ่งจะส่งผลให้เป็นวันหยุดยาว 3 วัน ดังนั้นใครที่มีธุระจะต้องติดต่อกับทางราชการในเดือนมิถุนายน 2562 นี้ ก็ต้องจดไว้ในปฏิทินเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาเดินทาง

รัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯ แต่งหน้าสมเด็จพระราชินีพระองค์ใหม่ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 โดยทรงประกอบพิธีราชาพิเษกตามราชประเพณี โดยเว็บไซต์ BBC ประเทศไทย ได้ลงรายละเอียดเส้นทางพระเกียรติยศไว้ดังนี้ >> https://www.bbc.com/thai/thailand-48119202

มีประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ถึงเรื่อง การถวายพระเกียรติยศ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 62 ไว้ว่า

คำราชาศัพท์ถวายพระเกียรติยศสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ฯ คำขึ้นต้น ใช้ว่า 
“ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท”
คำลงท้ายในหนังสือราชการ ใช้ว่า 
“ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม”
คำลงท้ายคำกราบบังคมทูล ใช้ว่า 
“พระพุทธเจ้าข้าขอรับ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม” หรือ “ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม” 
สรรพนามบุรุษที่ ๑ ใช้ว่า “ข้าพระพุทธเจ้า ” 
สรรพนามบุรุษที่ ๒ ใช้ว่า “ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ” 

ที่มา : https://mgronline.com/onlinesection/detail/9620000044504

การประกาศวันหยุดพิเศษนี้สร้างความปิติยินดีให้กับคนไทยหลายภาคส่วนที่ได้วันหยุดยาวเพิ่ม ได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้น ส่วนใครที่สั่งของออนไลน์ คาดว่าไปรษณีย์ไทยคงจะหยุด และ Kerry อาจจะไม่หยุด เพราะวันหยุดพิเศษที่ 12 เมษายน 62 ที่ผ่านมาทาง Kerry ยังคงให้บริการตามปกติ

ดูวันหยุดราชการ 2562 ได้ที่นี่

ดูสาขาไปรษณีย์ไทยที่ไม่มีวันหยุด ได้ที่นี่