วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 หลากหลายสถานที่ปิดให้บริการ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทั่วประเทศ ร่วมถวายความอาลัย เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

1
ธนาคารพาณิชย์ (ทุกแห่ง)

ในหน้านี้มีอะไรบ้าง?

ปิดให้บริการ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560
ทุกสาขาทั่วประเทศ รวมถึงสาขาที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า

ธนาคารไทยพาณิชย์ (ทุกแห่ง) ไม่ว่าจะเป็น ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารทหารไทย,
ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารเกียรตินาคิน, ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย, ธนาคารทิสโก้,
ธนาคารธนชาต, ธนาคารยูโอบี, ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย), ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย,
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์, ธนาคารไอซีบีซี (ไทย), ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย,  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ปิดให้บริการ 1 วัน แต่ประชาชนยังสามารถทำธุรกรรมการเงินผ่านระบบ Internet Banking หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ตู้ ATM ได้ตามปกติ


2
โรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทุกสาขา

ปิดให้บริการ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ทุกสาขาทั่วประเทศ 199 สาขา
และจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560


3
เทสโก้ โลตัส

ปิดให้บริการ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 14.00 น.
และจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 06.00 น.

4
ห้างสรรพสินค้าอิเซตัน

ปิดให้บริการ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 
เนื่องในวันพระราชพธีถวานพระเพลิงพระบรมศพ


5
เซ็นทรัลพลาซา และเซ็นทรัลเฟสติวัล ทั่วประเทศ

ปิดให้บริการ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.
ยกเว้น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 


6
Index
livingmall

ปิดให้บริการ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 14.00 น.
และจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560


7
homeWork

ปิดให้บริการ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 14.00 น.
และจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560


8
ไทวัสดุ

ปิดให้บริการ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 14.00 น.
และจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560


9
ไปรษณีย์ไทย

ปิดให้บริการ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ทุกสาขาทั่วประเทศ


10
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ปิดให้บริการ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 
และจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560


11
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

ปิดให้บริการ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560
(คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์ การท่องเที่ยว,
คลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, คลินิกพิษจากสัตว์, สวนงู)


12
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ปิดให้บริการ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560


13
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ปิดให้บริการ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 


14
เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven)

ปิดให้บริการ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00  – 24.00 น.

15
แม็คโคร (Makro)

ปิดให้บริการ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.
และจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560


16
ซีคอน บางแค

ปิดให้บริการ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.
และจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560


17
ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์

ปิดให้บริการ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 15.00 น.
และจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560


18
AIS 

ปิดให้บริการ เอไอเอส ช็อป และร้านเทเลวิซ ทุกสาขาทั่วประเทศ
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 
ยกเว้น สาขาสนามบินดอนเมือง, สนามบินสุวรรณภูมิ, สนามบินสมุย, สนามบินภูเก็ต และสนามบินกระบี่


19
dtac

ปิดให้บริการ ศูนย์บริการดีแทค ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.
และจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560

20
truemoveH

ปิดให้บริการ ทรูช้อปและทรูเฟียร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.
และจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560

21
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และศูนย์การค้าโรบินสันไลฟสไตล์

ปิดให้บริการ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 15.00 น.
ยกเว้น สาขาศรีสมาน จังหวัดนนทบุรี


22
CP Fresh Mart

ปิดให้บริการ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 14.00 น.
และจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560


23
ซาฟารีเวิลด์

ปิดให้บริการ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 
และจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560

24
สยามนิรมิต กรุงเทพฯ และภูเก็ต

ปิดให้บริการ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 
และจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560


25
สวนสนุกดรีมเวิลด์

ปิดให้บริการ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 
และจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560


26
สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ

ปิดให้บริการ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 
และจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560


หากมีสถานที่ไหนที่ปิดบริการเพิ่มเติมจากรายชื่อข้างบน
ทาง Promotions.co.th จะนำมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบเรือย ๆ นะคะ