ยืมเงินผ่านไลน์ ต้องแคปหน้าจอไว้ ใช้แทนสัญญากู้เงินได้

ads

ยืมเงินทางแชท ใช้เป็นหลักฐานฟ้องร้องกันได้

สวัสดีครับวันนี้ผมมีความรู้ใกล้ตัวที่น่าจะเป็นประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของการยืมเงินหรือการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโลกโซเชี่ยล รวมทั้งสื่อออนไลน์ต่าง ๆ มาฝากกัน โดยที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบมาก่อนว่าข้อความแชทขอยืมเงินผ่านไลน์ก็ดี แชทเฟสบุ๊คก็ดี สามารถใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายได้ด้วย

เพจเฟสบุ๊คของ สำนักงานกิจการยุติธรรม เผยแพร่เนื้อหาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ระบุว่า แชทกู้ยืมเงินผ่านสื่อออนไลน์ไม่ต้องทำเป็นหนังสือก็ถือเป็นสัญญา

โดยตามกฎหมายแล้วการกู้ยืมเงินทั่วไปไม่เกิน 2,000 บาท กฎหมายไม่ได้กำหนดว่าให้ทำหลักฐานกู้ยืมเป็นหนังสือ แต่หากการกู้ยืมเงินนั้นเกิน 2,000 บาทแล้ว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติไว้ว่าต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้และผู้ให้กู้จึงจะสามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ ประกอบกับ พระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 กล่าวถึง “ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณ์อื่น ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น”

ข้อความแชทใช้เป็นหลักฐานได้อย่างไร ?

1. ข้อความแชท ระบุเจตนาขอยืมเงิน จำนวนเงิน
2. ต้องสามารถระบุได้แน่ชัดว่าเป็นบัญชีผู้ใช้จริงของผู้ยืมเงิน User Account
3. หลักฐานการโอนเงิน ระบุวันที่โอน และไม่มีการแก้ไขวันเวลารับส่งข้อความ

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า แชท คือสัญญากู้ยืมเงินสามารถนำไปฟ้องร้องดำเนินคดีกันได้ ส่วนในเรื่องของอายุความนั้นกฎหมายระบุว่ามีอายุความฟ้องร้องภายใน 10 ปี นับตั้งแต่วันถึงกำหนดชำระเงินกู้ยืมคืน และ 5 ปี สำหรับสัญญากู้ มีกำหนดชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวด ๆ

อ่านเพิ่มเติม :