ยกเลิกตั๋วแอร์เอเชีย เพราะป่วย มีขั้นตอนขอใบรับรองแพทย์อย่างไร?

บินไม่ได้ เพราะมีปัญหาสุขภาพจะได้เงินคืนไหม?

อาการเจ็บป่วยไม่เข้าใครออกใคร แต่หากเกิดป่วยกะทันหันขณะมีเที่ยวบินกับสายการบินแอร์เอเชียจะมีวิธีการรับมืออย่างไร หากประสงค์จะรับเงินคืนจะสามารถทำได้หรือไม่ วันนี้เรามีคำตอบมาให้คุณแล้ว โดยสายการบินแอร์เอเชียร์ได้ตอบคำถามในเรื่องนี้ไว้ 3 ประเด็น ดังนี้

  1. กรณีที่ผู้โดยสารไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากอาการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล

หากเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นกับผู้โดยสาร ผู้โดยสารสามารถเรียกเงินค่าเดินทางคืนได้ โดยเงินที่ได้รับคืนจะไม่รวมภาษีบางประเภทที่ไม่สามารถเรียกคืนได้และค่าธรรมเนียมต่างๆ

วิธีการขอคืนค่าโดยสาร: ส่งสำเนาใบรับรองแพทย์ให้ฝ่ายบริการลูกค้าตรวจสอบ เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะได้รับเงินคืนผ่านทางบัตรเครดิตที่ทำการจองตั๋วเครื่องบินภายใน 90 วัน

  1. กรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากบุคคลในครอบครัวมีอาการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงและกะทันหัน

หากเกิดกรณีเช่นนี้กับผู้โดยสาร ผู้โดยสารสามารถเรียกเงินค่าเดินทางคืนได้ โดยเงินที่ได้รับคืนจะไม่รวมภาษีบางประเภทที่ไม่สามารถเรียกคืนได้และค่าธรรมเนียมต่างๆ

วิธีการขอคืนค่าโดยสาร: ส่งสำเนาใบรับรองแพทย์ พร้อมด้วยสำเนาเอกสารที่แสดงถึงความสัมพันธ์กับผู้ป่วยจริง เช่น ทะเบียนสมรส ใบแจ้งเกิด ให้ฝ่ายบริการลูกค้าตรวจสอบ เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะได้รับเงินคืนผ่านทางบัตรเครดิตที่ทำการจองตั๋วเครื่องบินภายใน 90 วัน

  1. กรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากบุคคลในครอบครัวเสียชีวิตกะทันหัน

หากเกิดกรณีนี้กับผู้โดยสาร ผู้โดยสารสามารถเรียกเงินค่าเดินทางคืนได้ โดยเงินที่ได้รับคืนจะไม่รวมภาษีบางประเภทที่ไม่สามารถเรียกคืนได้และค่าธรรมเนียมต่างๆ

วิธีการขอคืนค่าโดยสาร: ส่งสำเนาใบรับรองแพทย์ พร้อมด้วยสำเนาเอกสารที่แสดงถึงความสัมพันธ์กับผู้ป่วยจริง เช่น ทะเบียนสมรส ใบแจ้งเกิด ให้ฝ่ายบริการลูกค้าตรวจสอบ เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะได้รับเงินคืนผ่านทางบัตรเครดิตที่ทำการจองตั๋วเครื่องบินภายใน 90 วัน

นี่คือคำตอบที่แอร์เอเชียตอบไว้เกี่ยวกับกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ในวันและเวลาที่ถึงกำหนดเดินทาง โดยแอร์เอเชียร์จะคืนเงินให้กับผู้โดยสารหากมีหลักฐานชัดเจนเกี่ยวกับอาการป่วยของตนเอง หรืออาการป่วยของบุคคลในครอบครัว หรือการตายของบุคคลในครอบครัว ซึ่งบุคคลในครอบครัวของแอร์เอเชียร์มีความหมายถึง สามีหรือภรรยา, ลูก, พ่อและแม่, พี่ชายและน้องสาว และปู่ย่าตายายเท่านั้น นอกเหนือจากนี้ไม่สามารถนำมาอ้างอิงเพื่อเรียกเงินค่าเดินทางคืนได้

หากเลือกได้คงไม่มีใครอยากยกเลิกเที่ยวบินเพราะเหตุผลจากความเจ็บป่วยของตนเองและครอบครัว แต่หากเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอย่างน้อยเราก็รู้วิธีขอเรียกเงินค่าเดินทางคืนจากสายการบิน

อ่านเพิ่มเติม: