มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครงาน 2563 หลายตำแหน่ง

ads

สมัครงานกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง?

งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข ประโยคสุดคลาสสิคที่ได้ยินบ่อย ๆ ในตอนนี้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงได้เปิดรับสมัครพนักงานประจำหลายตำแหน่ง สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์สมัครงานทั่วไป วันนี้เรายกบางตัวอย่างของตำแหน่งงานที่คนน่าจะสนใจมาฝาก ถ้าใครสนใจแล้วมีคุณสมบัติครบตามที่หน่วยงานต้องการก็กดส่งใบสมัครงานได้เลย

1 ผู้ช่วยผู้จัดการดูแลวิชาการสอน (ฝ่ายนโยบายและแผน)

ขอบเขตภาระงาน

 • เป็นผู้ช่วยในการวางแผนงบประมาณ
 • จัดทำรายงานการบริจาคถึงหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเอกชน
 • ตรวจสอบการเบิกจ่ายและงบประมาณให้สอดคล้องกับองค์กร
 • รายงานข้อมูลและผลสำรวจการดำเนินงานแต่ละโครงการแก่ฝ่ายผู้จัดการ เพื่อการวางแผนงานในอนาคต

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ทางด้านการสังคมศาสตร์ ดูแลระบบ หรือนโยบายและแผน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ทั้งการพูดและการเขียน
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsolf Office ได้ โดยพาะ Word, Excel และ Power Point
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น พร้อมเรียนรู้
 • มีทัศนคติที่ดี มีทักษะการแก้ปัญหา ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • สามารถทำงานภาคสนามได้

2 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (ทำงานที่จังหวัดเชียงราย)

ขอบเขตภาระงาน

 • ดำเนินงานตามนโยบายของฝ่ายจัดซื้อให้บรรลุตามแผนงาน ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐานและเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
 • รับผิดชอบการจัดซื้อและจัดจ้างภายในองค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ รวมไปถึงการวางแผนการซื้อขายให้สอดคล้องกับปัจจัยต่าง ๆ
 • ลดต้นทุนและควบคุมการจัดซื้อให้คุ้มค่าที่สุด
 • พัฒนาและดูแลการบริการให้ได้มาตรฐาน
 • ทำงานร่วมกับฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีทักษะด้านการจัดหา การวิเคราะห์ การเจรจา และการสื่อสาร
 • มีทักษะการทำงานเป็นทีม
 • สามารถทำงานได้อย่างหลากหลาย จัดลำดับความสำคัญได้ดี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์
 • มีความคิดสร้างสรรค์และความละเอียดรอบคอบ
 • ทำงานที่จังหวัดเชียงราย
 • สามารถทำงานที่โรงงานและร้านค้าปลีกได้

3 ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์/วิศวะซอฟต์แวร์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีประสบการณ์ในการทำเว็บด้วย HTML5/CSS3, Javascript, JSON
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบ Web Application
 • มีความรู้และเข้าใจในการออกแบบโครงสร้างข้อมูล
 • มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Git
 • สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • มีความสามารถในการแก้ปัญหาและสื่อสารได้ดี

4 งานพัฒนาธุรกิจ

ขอบเขตภาระงาน

 • นำเสนอแผนงานในการทำธุรกิจและข้อเสนอแนะในการสร้างโอกาสใหม่ในการสร้างยอดขายที่มากขึ้น
 • วิเคราะห์และประเมินข้อมูลการขายเพื่อใช้ในการจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหาร
 • วางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจร้านกาแฟร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • สามารถประสานงานในการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 – 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาการบริหารธุรกิจ และสาขาการตลาด
 • หากมีประสบการณ์ในงานด้านการบริหาร การตลาด มาอย่างน้อย 1 – 2 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • มีความสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดีและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีความสามารถในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์และการคิดเป็นระบบ
 • สามารถทำงานเป็นทีมและมีความอดทน/เสียสละในการปฏิบัติงาน
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างจังหวัดได้

5 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

ขอบเขตภาระงาน

 • วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้กับกาแฟแบรนด์ดอยตุงและกำหนดการร่วมมือในเชิงธุรกิจเพื่อให้เกิดการพัฒนาตัวแบรนด์
 • แปลข้อมูลเอกสารการวิจัย ข้อมูลเชิงลึกส่วนอื่น ๆ เพื่อประกอบการวางแผนการตลาดให้กับแบรนด์
 • จัดทำแคมเปญการตลาดทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ และพัฒนาแผนการตลาดแบบ CRM
 • จัดเตรียมงบประมาณในการทำการตลาดทั้งหมด โดยวิเคราะห์จากกลุ่มลูกค้าที่มีอยู่เพื่อมองหาโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ
 • ดูแลกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการตลาด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรหรือสูงกว่าในสาขาธุรกิจ การตลาด การสื่อสาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการตลาด
 • มีองค์ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการตลาด การสื่อสาร และการทำโครงการ
 • สามารถทำงานได้อย่างหลากหลาย
 • มีทักษะการสื่อสารที่แข็งแรงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มีทักษะการจัดการโครงการที่ดีและมีความละเอียดรอบคอบ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันมีเว็บไซต์รับสมัครงานหลายเว็บไซต์ที่เป็นตัวกลางในการจัดสรรบุคลากรเข้ามาทำงานในองค์กร หากใครกำลังสนใจสมัครงานก็สามารถแวะเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์เหล่านั้นได้ แล้วอย่าลืมเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์ล่ะ เพราะการสัมภาษณ์คือกุญแจดอกสำคัญต่อการพิจารณางาน เตรียมตัว เตรียมใจแล้วลุยกับงานใหม่กันเถอะ

อ่านเพิ่มเติม: