ประกันสังคมหักกี่เปอร์เซ็นต์ 2564

ยังไม่มีกำหนดเก็บ 1,000 บาท ทุกเดือน จากประกันสังคม

ปลายปี 2561 มีข่าวว่า ประกันสังคมมาตรา 33 จะหักเงินและเก็บเพิ่ม จาก 750 บาทต่อเดือน เป็น 1,000 บาท เพื่อให้ผู้ประกันตนได้มีเงินสมทบต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น แต่ข่าวนี้ก็ชะล่าหายไปตามกาลเวลาจนเรายิ่งสงสัยว่ายังจะต้องถูกหัก 1,000 บาท อยู่หรือเปล่า? ในวันนี้ผู้เขียนจึงต้องติดต่อไปยังประกันสังคม ผ่านช่องทาง Live Chat เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เร็วและครบถ้วนค่ะ

ผู้เขียนได้สอบถามไปกับเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลทางประกันสังคม ว่าปี 2019 นี้ ประกันสังคมจะหัก 1,000 บาท ตามข่าวหรือไม่? ซึ่งได้รับคำตอบมาว่า ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่คงเงื่อนไขเดิมคือ นายจ้างสมทบ 5% และลูกจ้างสมทบอีก 5% โดยลูกจ้างจ่ายสูงสุด 750 บาท ต่อเดือนเหมือนเดิม ดังนี้

อิงจากข่าวที่ว่าจะต้องจ่ายเป็น 1,000 บาท ผู้ที่จะต้องจ่าย ก็คือ ผู้ที่มีฐานรายได้เฉพาะเงินเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป ไม่รวมกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นายจ้างให้ เช่น ค่าเดินทาง, ค่ายานพาหนะ, ค่าคอมมิชชั่น ซึ่งหลังจากเราส่งเงินสมทบแก่ประกันสังคมแล้วจะถูกนำไปจ่ายเป็นเงินค่ารักษาพยาบาล, สบทบออมหลังเกษียณ และ ประกันการว่างงาน

ประกันสังคมแบบมาตรา 33 เท่านั้นที่จะถูกหักเป็นรายเดือน แต่หากเป็นฟรีแลนซ์ที่ส่งประกันสังคมเอง จะต้องจ่ายเอง เดือนละ 432 บาท หากคุณเคยเป็นพนักงานบริษัทแล้วถูกจ้างออก หรือ ไล่ออก หรือแม้กระทั่งลาออกเอง ก็จะต้องยื่นขอต่อเป็นสมาชิกประกันสังคมแบบส่งตัวเอง ในมาตรา 39 นี้ต่อไปเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ และหลังจากที่ได้งานใหม่ก็ขอยื่นกลับเข้าสู่ระบบเป็นมาตรา 33 ได้เหมือนเดิม

มาดูกัน ประกันแจกฟรี 5,000 – 50,000 บาท สมัครฟรีได้ทุกตัวที่นี่ click

มีประกันสุขภาพทำไว้เองอยู่แล้ว
ควรทำประกันสังคมไหม?

ถ้าต้องแนะนำเป็นการส่วนตัว ผู้เขียนขอแนะนำให้ผู้ที่อยู่ในระบบบริษัท หรือองค์กรที่สามารถทำประกันสังคมได้ ควรทำประกันสังคมมาตรา 33 และ 39 เพราะเมื่อเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล จะได้ส่วนลดเพิ่มเติมมาก ในเดือนหนึ่งเราจ่าย 750 บาท ปีหนึ่งก็จะจ่ายรวม 9,000 บาท จะเบิกค่าคลอดได้ 13,500 (ทั้ง ผู้ประกันตนที่เป็นคุณพ่อ และคุณแม่ โดยต้องเลือกเอาว่าจะใช้สิทธิ์ใครเบิก) กับการว่างงานก็ถือว่าคุ้มแล้ว และเงินก้อนนี้ก็ได้คืนเมื่อชราภาพอยู่ในระบบประกันสังคมในอายุ 55 ปี

1506
สายด่วนประกันสังคมที่โทรไม่เคยติด

ทางประกันสังคมแจ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้โทรสอบถามได้ 24 ชั่วโมง ซึ่งบางท่านเข้าใจว่าเปิดให้สอบถามเฉพาะเวลาทำการเหมือนราชการ ทำให้ช่วง 9.00 – 15.00 น. มีผู้โทรเข้าเยอะมาก ช่วงกลางวันก็จะโทรเยอะ จนให้บริการผู้ประกันตนได้ไม่ทั่วถึง คุณสามารถโทรสอบถามได้หลังเวลา 19.00 – 24.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่คนน้อยที่สุด ทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีเวลาให้บริการพูดคุยกับคุณ ในกรณีที่ต้องการสอบถามอย่างเร่งด่วน เช่น

ประเทศไทยเรามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน กำหนดให้ทุกบริษัท ทุกโรงงาน ที่มีพนักงานและลูกจ้าง ต้องทำประกันสังคมให้ลูกจ้างใน 30 วันนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท เพื่อเป็นสวัสดิการพื้นฐานให้แก่แรงงานไทย เนื่องจากทุกปีมีอุบัติเหตุ และการเสียชีวิตจากการทำงานสูง ทุกอาชีพมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันทั้งนั้น เพราะฉะนั้นแล้วลูกจ้างทุกคนควรเช็คสิทธิ์ของตัวเองผ่านประกันสังคมทุกช่องทางนะคะ เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ค่ะ

อ่านเรื่อง “ประกันสังคม” ทั้งหมดได้ที่นี่