บัตรประชารัฐเดือนพฤศจิกายน 62 รับคืนเงินภาษี 500 บาท จริงหรือไม่ ?

เช็คปฏิทินบัตรคนจน ได้เงินเข้าบัญชีวันไหนบ้าง ?

สำหรับผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อยากรู้หรือไม่ว่า ในเดือนพฤศจิกายน 2562 คุณจะได้รับเงินช่วยเหลือส่วนไหนเข้าบัตรคนจนบ้าง และเงินช่วยเหลือที่ว่า มีส่วนไหนบ้างที่สามารถกดเป็นเงินสด วันนี้ Promotions รวบรวมข้อมูลวันที่เงินเข้าบัตรคนจนของเดือนนี้มาบอก ตามไปดูพร้อมกันเลยค่ะ


บัตรประชารัฐเดือนพฤศจิกายน 62 เงินเข้าวันไหนบ้าง ?


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บาทต่อเดือน
 • ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)
ค่ารถโดยสารสาธารณะ แบ่งเป็น
 • ค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือน (ใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket)
 • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
 • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน

เป็นการต่ออายุให้จากมาตรการเดิม โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 11 เดือน

 • ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย
ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน

เป็นการต่ออายุมาตรการช่วยเหลือเช่นเดียวกับค่าน้ำประปา โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 11 เดือน

 • ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย

ส่วนลดตามมาตรการช่วยเหลือ


ลดค่าก๊าซหุงต้ม 100 บาท/เดือน
 • ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ต้องเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร และเป็นผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ซื้อก๊าซหุงต้มเดิม
 • ได้รับส่วนลดเท่าไร : จะได้รับส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้มคนละ 100 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562 (โดยมาตรการนี้ไม่เกี่ยวกับวงเงินซื้อก๊าซหุงต้มที่เคยให้ 45 บาท/3 เดือน)
 • ใช้ได้ที่ไหน : ต้องซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าก๊าซที่ลงทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง มีเครื่อง EDC ของธนาคารกรุงไทย ซึ่งมีกว่า 2,000 ร้านค้าทั่วประเทศ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กดเงินสดได้ไหม ?


สำหรับการกดเงินสดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤศจิกายน 2562 นั้น ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน สามารถกดเงินสดออกได้ 2 ส่วนเท่านั้น ประกอบด้วย

 • ค่าน้ำประปา
 • ค่าไฟฟ้า

รัฐจะคืนเงินภาษี VAT ให้อีกคนละ 500 บาท จริงไหม ?


ตามที่มีกระแสข่าวว่า ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินคืนภาษี VAT เข้ากระเป๋าอีก 500 บาท ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ตามมาตรการชดเชยเงินจากภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเงินจำนวนนี้สามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้ด้วย

สำหรับเรื่องบัตรคนจน คืนเงินภาษีให้อีกเดือนละ 500 บาท ไม่เป็นความจริง โดยยอดคืนภาษี VAT จะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่เราใช้บัตรคนจนซื้อสินค้าและบริการในแต่ละเดือน ยกตัวอย่างเช่น

 • ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 100 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจนในเดือนถัดไป 5 บาท
 • ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 200 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจนในเดือนถัดไป 10 บาท
 • ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 300 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจนในเดือนถัดไป 15 บาท
 • ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 500 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจนในเดือนถัดไป 25 บาท
 • ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 1,000 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจนในเดือนถัดไป 50 บาท

ข้อมูลจาก กรมบัญชีกลาง


READ MORE :