Home สำรวจตลาด ข่าวสาร ธ.กรุงไทย เปิดบริการพิเศษ ยืนยันตัวตน “ชิมช้อปใช้” เสาร์ที่ 5 และ อาทิตย์ที่ 6 ต.ค.

ธ.กรุงไทย เปิดบริการพิเศษ ยืนยันตัวตน “ชิมช้อปใช้” เสาร์ที่ 5 และ อาทิตย์ที่ 6 ต.ค.

กรุงไทยเปิดยืนยันตัวตน ชิม ช้อป ใช้ กรณีพิเศษ เวลา 08.30-16.30 น. ณ สาขาที่กำหนด เฉพาะวันที่ 5-6 ตุลาคม 2562

ธนาคารกรุงไทย เปิดให้บริการยืนยันตัวตนโครงการ ชิม ช้อป ใช้ กรณีพิเศษวันเสาร์ที่ 5 และวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ สาขาที่กำหนด นอกเหนือจากสาขาในห้างสรรพสินค้าที่เปิดให้บริการอยู่แล้ว ทั้งนี้เพื่อบริการที่ทั่วถึง รวดเร็ว รองรับประชาชนที่ตอบรับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางภาครัฐในครั้งนี้

ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด ธนาคารกรุงไทย แจ้งว่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจำนวนมากที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการ “ชิมช้อปใช้” มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศของทางภาครัฐ ได้ให้ธนาคารสาขากว่า 170 แห่งทั่วประเทศ เปิดให้บริการประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ “ยืนยันตัวตน” ในแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง เป็นกรณีพิเศษ ในวันเสาร์ที่ 5 และวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

รายชื่อสาขาที่เปิดบริการยืนยันตัวตน ชิม ช้อป ใช้

เชื่อว่ากลยุทธ์การตลาดที่ธนาคารกรุงไทย ออกมาในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ที่ได้สิทธิ์ที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจาก สแกนใบหน้าไม่ผ่าน, ผ่านแต่ไม่ได้รับ SMS หรือ ยืนยันตัวตนไม่ผ่านในขั้นตอน OTP เกินระยะเวลา 3 นาที ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น แต่แค่ 2 วันนะครับ คือ 5-6 ตุลาคม นี้เท่านั้น

ตรวจสอบสาขาร่วมบริการใกล้บ้าน แล้วไปยืนยันตัวตน เพื่อรับสิทธิ์ท่องเที่ยวตามนโยบาย ชิม ช้อป ใช้ ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

อ่านเพิ่มเติม :

 

Exit mobile version