Home สำรวจตลาด ข่าวสาร ทำยังถึงจะได้ ชุดนักเรียน ม.ปลาย รัฐบาล 2561

ทำยังถึงจะได้ ชุดนักเรียน ม.ปลาย รัฐบาล 2561

ทำยังถึงจะได้ ชุดนักเรียน ม.ปลาย รัฐบาล 2561

ปัจจุบันยังมีการแจกงบประมาณสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนรัฐบาลอยู่ไหม?

สวัสดีค่ะ ตอนนี้ก็ใกล้เข้าสู่ช่วงเปิดเทอมกันแล้ว ตอนนี้ผู้ปกครองหลากคนนั้นอาจจะยังสงสัยว่าปัจจุบันนี้สำหรับโรงเรียนรัฐบาลนั้น ยังมีการแจกงบประมาณให้เด็กนักเรียนโรงเรียนรัฐบาลอยู่หรือไม่ เพราะตั้งแต่มีนโยบายเรียนฟรี 15 ปีนั้น เด็กนักเรียนในโรงเรียนรัฐบาลนั้นจะได้รับงบประมาณ ในการซื้ออุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน หนังสือเรียนต่างๆ โดยในปีนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. นั้นได้รับงบประมาณในปี 2561 ลดลงจากงบประมาณปี 2560 ทั้ง ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบเป็นอย่างยิ่งต่อนักเรียนที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือในปี 2561

โดยปกติแล้วนั้นจะมีการแจกค่าใช้จ่ายให้เด็กนักเรียน สำหรับค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าชุดนักเรียน ให้ผู้ปกครองนั้นได้นำเงินส่วนนี้ไปซื้ออุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียนให้แก่ลูกหลาน พร้อมนำใบเสร็จที่ซื้อนั้นกลับมาแสดงให้แก่ทางโรงเรียน ซึ่งถึงแม้จะเป็นจำนวนเงินที่ไม่มานักแต่ก็ สามารถช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบางครอบครัว และหากในปีนี้ที่งบประมาณลดลงจริง ก็อาจจะมีการแจกเงินจำนวนนี้น้อยลง เพื่อนำไปสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางด้านอื่นๆ อย่างเช่นหนังสือเรียน เป็นต้น

สำหรับนักเรียนที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือจากทางรัฐบาล ในเรื่องของทุนการศึกษา และค่าใช้จ่ายจากทางรัฐบาลนั้น สามารถสมัครขอทุนกับทางมูลนิธิยุวพัฒน์ โดยสามารถเริ่มส่งใบสมัครขอทุนได้ ตั้งแต่กำลังเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยจะได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียน ที่ได้รับทุนศึกษาทุกภาคเรียน จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ และ มีผลการเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ดี

ทุนการศึกษานี้เมื่อผู้สมัครขอรับทุนได้รับทุนแล้ว จะต้องรักษาเกณฑ์ผลการเรียนให้อยู่ในระดับที่มูลนิธิตั้งไว้ หากผลการเรียนได้ระดับที่ดีในทุกๆ ปี ก็จะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุนการศึกษาสายสามัญ นั้นจะได้ทุนละ 7,000 บาทต่อปี โดยนักเรียนทุนนั้นจะได้รับทุนการศึกษาภาคเรียนละ 3,500 บาท ต่อเนื่องจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และทุนการศึกษาพิเศษอื่นๆ โดยทางมูลนิธิจะมีการพิจารณามอบทุนให้แก่นักเรียนที่มีความจำเป็น และต้องการได้รับความช่วยเหลือเช่น ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ เช่นน้ำท่วม สึนามิ เป็นต้น ทุนการศึกษาสายศิลปะ ทุนอุดมศึกษา เป็นต้น

“การคัดกรองนักเรียนที่จะได้รับทุนชั้น ป.6 หรือ ม.3 นั้น คือ มีแนวโน้วที่จะไม่ได้ศึกษาต่อเนื่อง เนื่องจากปัญหาทางด้านการเงิน ครอบครัวมีรายได้น้อยมาก สภาพครอบครัวเปราะบาง ผู้ปกครองมีอาชีพที่ไม่มั่นคง มีความประพฤติดี”

หากผู้ปกครองหรือเด็กนักเรียน คนไหนนั้นที่ยังมีความกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายใน และงบประมาณต่างๆ จากรัฐบาลนั้นก็สามารถสมัครทุนจากมูลนิธิยุวพัฒน์ โดยสามารถสมัครได้ทั้งทางออนไลน์ หรือส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์ได้เช่นเดียวกัน หรือหากทางรัลบาลมีการแก้ปัญหาและช่วยเหลือจัดสรรงบประมาณให้เพิ่มขึ้นมากกว่านี้ได้ในอนาคตก็จะทำให้เด็กนักเรียนหลายคนกลับมาใช้สิทธิ์ค่าอุปกรณ์เล่าเรียน ชุดนักเรียนและอื่นๆ ได้เช่นเดิม

READ MORE :

Exit mobile version