Home Investment Finance ตรวจสอบและเช็คเงินอุดหนุนบุตร (เด็กแรกเกิด) 2562 ได้จากกลุ่มลับแม่ ๆ และหน่วยงานไหนได้บ้าง?

ตรวจสอบและเช็คเงินอุดหนุนบุตร (เด็กแรกเกิด) 2562 ได้จากกลุ่มลับแม่ ๆ และหน่วยงานไหนได้บ้าง?

ตรวจสอบและเช็คเงินอุดหนุนบุตร (เด็กแรกเกิด) 2562 ได้จากกลุ่มลับแม่ ๆ และหน่วยงานไหนได้บ้าง?

เงินอุดหนุนบุตรจากกรมบัญชีกลาง เข้าวันไหนบ้าง ?

อย่าสับสนระหว่าง เงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคม กับ เงินอุดหนุนบุตรจากกรมบัญชีกลางของรัฐบาล ซึ่งได้ 600 บาท เท่ากัน แต่เด็ก 1 คน จะได้รับสิทธิ์ได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ซึ่งเริ่มต้นรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยโครงการแรกที่เปิดตัวมา รับสมัครเด็กที่เกิดในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โดยโครงการนี้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด”

โดยทุก ๆ เดือน เงินจะโอนเข้าบัญชีที่ลงทะเบียนไว้ไม่ตรงกัน ไม่เหมือนกับเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมที่ลงทะเบียนแล้วจะได้รับเงินวันที่ 30 หรือ 31 ตรงกันทุกเดือน แต่หากเป็นเงินอุดหนุนจากกรมบัญชีกลางนี้ จะต้องรอประกาศ ตัวอย่างของเดือนตุลาคม 2562 จะเริ่มโอนให้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2562 13.00 น. เป็นต้นไป หรือไปรอฟังแม่ ๆ ตามกลุ่มลับเหล่านี้อัพเดทกันได้

 

 

ทำอย่างไรจึงจะได้สิทธิ์ “เงินอุดหนุนบุตร”

 

โดยผู้ที่เข้าข่ายจะสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้ มีเงื่อนไขเพิ่มเติมจากกรมบัญชีกลาง ดังนี้

 1. จะจ่ายให้กับครอบครัวที่มีบุตรแรกเกิดตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 62 ซึ่งเด็กต้องมีบิดา หรือ มารดา ที่มีสัญชาติไทย
 2. เด็กต้องได้สัญชาติไทย กรณีมารดา หรือ บิดาเป็นชาวต่างด้าว ต้องมีเอกสารจากหน่วยงานรัฐที่แสดงสถานะสัญชาติไทยได้ (สรุปให้เข้าใจง่าย ๆ คือ สูติบัตรของเด็กต้องมีสัญชาติไทย)
 3. ครอบครัวต้องมีรายได้น้อยก่วา 100,000 บาท (คำนวณจาก พ่อ แม่ ของเด็ก)
 4. เด็กที่อยู่กับ พ่อเลี้ยงเดี่ยว หรือ แม่เลี้ยงเดี่ยว (Single Mom)

 

 เอกสารรับสิทธิ์ “เงินอุดหนุนบุตร”
ปัจจุบันปิดรับสมัครแล้ว

เอกสารจำเป็นที่ต้องดาวน์โหลด

– 1. เอกสารลงทะเบียน ดร.01

– 2. แบบรับรองสถานะครัวเรือน ดร.2

– 3. แบบยืนยันเอกสารลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดร. 4

และเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

1) เอกสารยืนยันการฝากครรภ์ หรือสำเนาสมุดฝากครรภ์ กรณียังตั้งครรภ์อยู่

2) กรณีคลอดแล้ว ใช้สำเนาสูติบัตรของเด็ก 1 ฉบับ

3) สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองเด็ก

4) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ของ 3 ธนาคารนี้เท่านั้น ได้แก่ ธนาคารออมสิน, ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ ธนาคารกรุงไทย

นอกจากนี้มีข้อมูลบางแห่งระบุว่า "มารดา" หรือ "บิดา" ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ก็สามารถสมัครโครงการนี้ได้ง่ายขึ้น ด้วยการแนบสำเนาบัตรนี้ไปด้วย
เพราะมีเงื่อนไขเกี่ยวข้องกับการสมัครเดียวกัน

ตรวจสอบรายชื่อเงินอุดหนุนบุตร 2562 ได้ที่ไหน

 

 1. เอาสมุดบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนไว้ ไปอัพเดท Book Bank ที่ตู้อัพสมุดที่เขียนว่า CDM/ATM/UPD ซึ่งสามารถทำได้ 24 ชั่วโมงในบริเวณที่มีตู้ติดตั้ง
 2. โทรสอบถามสายด่วน พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

กรณีใดบ้างที่ทำให้รายชื่อหลุดออกจาก “เงินอุดหนุนบุตร”

 1. ครอบครัว (พ่อกับแม่เด็ก) มีรายได้รวมกันเกิน 100,000 บาท ต่อปี
 2. มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยในสภาพที่ดีขึ้น (ไม่ใช่บ้านที่ชำรุด ทรุดโทรม สร้างจากไม้ไผ่ ฯลฯ) โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
 3. มีการกู้ไฟแนนซ์เพื่อซื้อรถยนต์เป็นของตัวเอง (รถทุกประเภทที่ระบุว่าเป็นรถยนต์) โดยเป็นชื่อของ บิดา หรือ มารดาของเด็ก

 

เงินอุดหนุนบุตรไม่เข้า ทำอย่างไร?

 

 1. รอก่อนค่ะ รอไปสักระยะ เพราะการโอนเป็นการทยอยโอน ก็อาจจะทำให้เข้าช้าเร็วไม่เท่ากัน
 2. หากรอมาเกิน 2 – 3 วัน แล้วเห็นคนอื่นในกลุ่มที่อยู่เขตใกล้เคียงกันได้หมดแล้ว ก็อาจจะโทรศัพท์สอบถามได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร.0-2651-6534, 0-2651-6920, 0-2651-6902 หรือ 0-2255-5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 หรือสายด่วน พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง และ เว็บไซต์ http://dcy.go.th

 

สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2562
คาดว่าเงินจะเข้าในวันที่ 8 พ.ย. 2562

ที่มา :

1. ดีเดย์ จ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท จนถึง 6 ขวบ ไขคำตอบใครได้รับบ้าง

2. ลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2562 ได้ถึงเมื่อไร ใครมีสิทธิ์ได้เงินเพิ่มบ้าง

อ่านเพิ่มเติม :

ดูโครงการ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ทั้งหมดได้ที่นี่

Exit mobile version