ตรวจสอบก่อนสั่ง – Central หยุดส่งสินค้า 3 จังหวัด ชั่วคราว

ads

วันนี้ Central Online ออกมาประกาศที่หน้าเว็บไซด์ Central.co.th ในเรื่องการ หยุดส่งสินค้าชั่วคราวแล้ว เริ่มตั้งแต่วันนี้ 9 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป  โดยมีข้อความดังนี้

เซ็นทรัล ออนไลน์ ขอแจ้งการหยุดส่งสินค้า 3 จังหวัด เป็นการชั่วคราว ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

Please be informed that Central Online is temporary stop delivering every order to Pattani, Yala, and Narathiwat during this period until further notice

ทั้งนี้ทางเราคาดว่าอาจเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ในภาคใต้ หรือ อาจเกี่ยวข้องกับระบบการขนส่ง ไปยังสามจังหวัดภาคใต้ ซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะมาอัพเดทกันที่นี่ ลูกค้าจังหวัดอื่นๆ สามารถเช็คส่วนลด Central ได้ที่หน้านี้ : https://promotions.co.th/discount/view/central-online.html