Home สำรวจตลาด ข่าวสาร ช้อปช่วยชาติ 61 ซื้อยางรถยนต์แบบไหนให้ลดหย่อนภาษีได้

ช้อปช่วยชาติ 61 ซื้อยางรถยนต์แบบไหนให้ลดหย่อนภาษีได้

รายละเอียด ซื้อยางอย่างไรเข้าเงื่อนไขลดหย่อนภาษีได้

สวัสดีครับ เชื่อเหลือเกินว่าหลายคนคงได้ทราบข่าวกันแล้ว สำหรับ มาตรการภาษีที่กระทรวงการคลังหน่วยงานในสังกัดของรัฐออกมาเพื่อใช้สนับสนุนการใช้จ่ายภายในประเทศและกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี นั่นก็คือ ช้อปช่วยชาติ 2561 หนึ่งในแคมเปญที่สามารถนำไปยื่นลดหย่อนภาษีได้ โดยสามารถลดหย่อนได้สูงสุด 15,000 บาท

ที่ผ่านมามาตรการช้อปช่วยชาตินี้มีออกมาทุกปี แต่สำหรับปีนี้กำหนดสินค้าเอาไว้แค่ 3 หมวดซึ่งถือว่าน้อยกว่าทุก ๆ ปีที่ผ่านมาได้แก่ ยางรถยนต์, หนังสือ (รวม e-book) และสินค้าโอทอป เงื่อนไขซื้อสินค้าและบริการ ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2561 – 16 มกราคม 2562

กล่าวคือซื้อสินค้าตั้งแต่วันที่ 15 – 31 ธันวาคม 2561 ใช้ลดหย่อนภาษีปี 2561, ซื้อสินค้าบริการตั้งแต่ 1 มกราคม – 16 มกราคม 2562 ใช้ลดหย่อนภาษีปี 2562  (สามารถใช้สิทธิ์เพียงปีใดปีหนึ่ง 15,000 บาท หรือเลือกใช้สิทธิทั้ง 2 ปีภาษีรวมกัน แต่ต้องไม่เกิน 15,000 บาท)

ยางรถยนต์ประเภทไหนสามารถยื่นลดหย่อนภาษีได้ 

สำหรับในรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อยางรถยนต์ในมาตรการ “ช้อปช่วยชาติ 2561-62” ให้สามารถลดหย่อนภาษีได้ ต้องเข้าเงื่อนไขหรือมีหลักฐานดังต่อไปนี้

1 ต้องเป็นยางรถยนต์ที่ทำจากยางพารา
2 ต้องเป็นยางรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยเท่านั้น
3 ต้องเป็นยางรถยนต์ / จักรยานยนต์ / จักรยาน ที่ซื้อจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งได้ซื้อวัตถุดิบยางจากการยางแห่งประเทศไทย
4 ต้องเป็นยางที่มีคูปองจากกรมสรรพากร
5 ผู้เสียภาษีต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ และต้องมีเอกสารการซื้อวัตถุดิบยางจากการยางแห่งประเทศไทย (คูปอง) คูปอง 1 ใบ ต่อยาง 1 เส้น

 

สำหรับนโยบาย “ช้อปช่วยชาติ 61-62” มีวัตถุประสงค์หลักก็คือ

  • เพื่อช่วยให้เกษตรกร มีรายได้ ก่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์

สุดท้ายขอฝากกันไว้เผื่อใครหลายคนยังเข้าใจผิด การคืนภาษีหรือลดหย่อนภาษีนั้นคิดจากฐานรายได้หรือเงินเดือนของคุณเท่านั้น

ตัวอย่าง คุณมีรายได้ไม่เกิน 150,000 บาท/ปี ตามกฎหมายไม่ต้องเสียภาษี คุณไม่จำเป็นต้องช้อปช่วยชาติเพราะยางไม่ใช่ปัจจัย 4 ที่คุณจำเป็นต้องมี แต่ถ้าคุณมีรายได้ 150,001-300,000 บาท/ปี คุณช้อปช่วยชาติเข้าเงื่อนไข 15,000 บาท คุณสามารถยื่นภาษีและได้ลดหย่อนตามหลักเกณฑ์คือ 750 บาท ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้ลดหย่อน 15,000 บาทแต่อย่างใด

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร.1161 หรือที่ www.rd.go.th กรมสรรพากร เต็มที่ เต็มใจ ให้ประชาชน

อ่านเพิ่มเติม :

Exit mobile version