คิดจะเปลี่ยน DTAC จากรายเดือนเป็นเติมเงิน สรุปแล้วต้องทำยังไง?

เปลี่ยนโปรดีแทค ต้องไปที่ศูนย์เท่านั้น จริงหรือไม่จริง?

สำหรับวัยทำงานที่มีเงินเดือนหรือคนที่มีรายได้สูง การใช้โปรรายเดือนถือเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการเติมเงิน เพราะเราสามารถจ่ายเงินรวบยอดทีเดียวได้ แต่ก็มีผู้ใช้บางกลุ่มที่ใช้งานไม่คุ้มค่ากับโปรรายเดือน เช่น โทรน้อยหรือไม่เล่นเน็ตเลย ระบบเติมเงินประหยัดและตอบโจทย์ได้มากกว่า แล้วการเปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงินของ DTAC ต้องทำอย่างไรบ้าง

เปลี่ยนรายเดือนเป็นเติมเงิน ต้องไปที่ศูนย์ด้วยตัวเองเท่านั้น?

เมื่อย้อนไปสักหลาย ๆ ปีก่อนหน้านี้ การเปลี่ยนจากโปร DTAC จากรายเดือนเป็นเติมเงินนั้นค่อนข้างยุ่งยาก หากลองเสิร์ชหัวข้อนี้และเข้าไปดูกระทู้ใน Pantip จะเห็นได้ว่าคำตอบที่ได้ คือ ต้องไปทำเรื่องที่สำนักงานบริการลูกค้าเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันก็ยังใช้วิธีการนี้อยู่ ไม่สามารถดำเนินการทางออนไลน์หรือโทรศัพท์ได้เหมือนการเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน โดยสิ่งที่รเาต้องทำนั้นมีดังนี้

  • เจ้าของเบอร์ต้องมาติดต่อที่สำนักงานด้วยตัวเอง
  • แสดงตัวด้วยบัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้น
  • นำหลักฐานยอดชำระบิลงวดล่าสุด สามารถเช็คยอดชำระได้จากใบแจ้งยอด, ศูนย์บริการ, อีเมล์ และ 7-Eleven (ค่าบริการ 15 บาท) ไปด้วย

แต่หากเจ้าของเบอร์ไปเองไม่ได้ สามารถให้คนอื่นทำให้ได้เช่นกัน แต่จะมีในส่วนของหลักฐานเสริมจากเจ้าของเบอร์ในการยื่นเรื่องด้วย

  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ (เจ้าของเบอร์) เซ็นรับรองถูกต้อง ฝากไปกับผู้รับมอบอำนาจ (คนที่เราฝากทำเรื่อง)
  • ผู้รับมอบอำนาจให้แสดงบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมนำสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องแล้วมาด้วย
  • หนังสือมอบอำนาจจะต้องติดอากรแสตมป์ตามกฎหมายกำหนด 10 บาทด้วย (สามารถเขียนเองได้เลย) ถ้าไม่สะดวกใช้ให้เขียนรายละเอียดลงในสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจก็ได้ เช่น “ข้าพเจ้านาย XX ขอมอบอำนาจให้นาย XX ดำเนินการเปลี่ยนเป็นระบบเติมเงินหมายเลข 08X-XXXXXXX” เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าขั้นตอนการเปลี่ยนโปรจาก “รายเดือน” เป็น “เติมเงิน” ค่อนข้างยุ่งยาก แสดงว่าการเปลี่ยนระบบในกรณีนี้คงจะมีความสำคัญต่อการให้บริการของค่ายมือถือมาก ในขณะที่เปลี่ยนจากระบบเติมเงินเป็นรายเดือนนั้นแทบจะทำได้ในทันที ใครที่ใช้มือถือรายเดือน DTAC แต่คิดว่าใช้รายเดือนไม่ได้ ขอให้คิดดีก่อน ๆ ว่าควรจะเปลี่ยนหรือไม่ เพราะทั้งโปรรายเดือนและเติมเงินก็มีข้อดีและข้อเสียต่างกัน

   อ่านเพิ่มเติม