ไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยเท่านั้น ที่บุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมาย สำหรับในสหรัฐอเมริกา e-cigarettes หรือบุหรี่ที่ใช้ไฟฟ้าก็ยังมีกฎหมายควบคุมด้วย เช่นการนำเอาบุหรี่ไฟฟ้า load เข้าใต้ท้องเครื่องบิน เพราะมีรายงานว่าบางเครื่องทำให้ติดไฟได้และสำหรับกองทัพสหรัฐเค้าแบนการใช้บุหรี่ไฟฟ้าบนเรือเลยทีเดียว

และเพราะบุหรี่ไฟฟ้า ได้เกิดการระเบิดขึ้น 15 ครั้งระหว่างปี 2015 มาจนถึง 2016 ที่มีการบันทึกไว้ในกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา โดยมีการระเบิดคาปากผู้สูบ และระเบิดในเรือด้วย ซึ่งสามารถดับไฟได้ทันโดยการใช้ที่ดับเพลิง

อย่างไรก็ดีการสูบบุหรี่ไฟฟ้ายังคงสามารถทำได้ในอเมริกา แต่ต้องเป็นในภาคพื้นดินเท่านั้น และจำเป็นต้องสูบในสถานที่ที่จัดเอาไว้ให้ด้วย สำหรับการขนย้ายบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบินยังคงเป็นสิ่งผิดกฎหมายการบิน และกฎหมายของกองทัพใหม่นี้จะถูกบังคับใช้ภายใน 30 วัน หลังจากถูกออกกฎภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 ที่จะถึงนี้