กรมราง เล็งเสนอคมนาคม ซื้อตั๋วรถไฟครบ 1.5 หมื่นบาท ลดหย่อนภาษีได้

เสนอใช้ค่ารถไฟฟ้า หักภาษีได้ ตามมาตรการช้อปช่วยชาติ 2562

กรมขนส่งทางราง ปิ๊งไอเดียดึงคนกรุงใช้บริการรถสาธารณะเพิ่ม หวังลดปริมาณรถบนท้องถนน ด้วยการให้ประชาชนนำใบเสร็จรถสาธารณะ ทั้งรถไฟฟ้า ทุกประเภท ตลอดทั้งปี 15,000 บาท มาใช้ลดหย่อนภาษี ตามนโยบายช้อปช่วยชาติ 2562 พร้อมลดราคาตั๋วรายเดือน-ช่วงเวลาออฟพีก ตั้งเป้าเริ่มให้บริการเดือนตุลาคมนี้ โดยใช้เวลาทดลองมาตรการนี้ 3 เดือน

บริการขนส่งสาธารณะประเภทใด ที่นำใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 

  • รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรลลิงก์
 • รถไฟฟ้าบีทีเอส
 • รถไฟฟ้าใต้ดินเอ็มอาร์ที

มาตรการลดค่าครองชีพประชาชน มีรูปแบบไหนบ้าง 

อย่างที่เกริ่นตั้งแต่ต้นว่า นอกจากนำใบเสร็จค่าบัตรโดยสารรถไฟฟ้า ทุกประเภท มาใช้ลดหย่อนภาษี ตามนโยบายช้อปช่วยชาติ 2562 แล้ว ทางกรมขนส่งทางราง เตรียมเสนอกระทรวงคมนาคม ลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า ที่จะเป็นการเสนอลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าแบบรายเดือน หรือช่วงเวลาที่ไม่เร่งด่วน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
1. รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์
 • ปัจจุบัน มีค่าโดยสารที่จัดเก็บอยู่ที่ 15-45 บาท/คน /เที่ยว มีการเดินทางเฉลี่ยต่อคนที่ 31 บาท/คน /เที่ยว
 • หากลดราคาตั๋วรายเดือน ค่าโดยสารจะอยู่ที่ 25-30 บาท/เที่ยว
 • ส่วนราคาที่จะจัดเก็บในช่วงเวลาไม่เร่งด่วน อยู่ที่ 15-25 บาท/เที่ยว
2. รถไฟฟ้าสายสีม่วง
 • ปัจจุบัน มีค่าโดยสารที่จัดเก็บอยู่ที่ 14-42 บาท/คน/เที่ยว มีการเดินทางเฉลี่ยต่อคนที่ 21 บาท/คน/เที่ยว
 • หากลดราคาตั๋วรายเดือน ค่าโดยสารจะอยู่ที่ 15-20 บาท/เที่ยว
 • ส่วนราคาที่จะจัดเก็บในช่วงเวลาไม่เร่งด่วน อยู่ที่ 14-25 บาท/เที่ยว
3. รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
 • ปัจจุบัน มีค่าโดยสารที่จัดเก็บอยู่ที่ 16-42 บาท/คน/เที่ยว มีการเดินทางเฉลี่ยต่อคนที่ 25 บาท/คน/เที่ยว
 • หากลดราคาตั๋วรายเดือน ค่าโดยสารจะอยู่ที่ 20-25 บาท/เที่ยว ส่วน
 • ส่วนราคาที่จะจัดเก็บในช่วงเวลาไม่เร่งด่วน 16-30 บาท/เที่ยว
4. รถไฟฟ้าบีทีเอส
 • ปัจจุบัน มีค่าโดยสารที่จัดเก็บอยู่ที่ 16-44 บาท/คน/เที่ยว มีการเดินทางเฉลี่ยต่อคนที่ 29 บาท/คน/เที่ยว
 • หากลดราคาตั๋วรายเดือน ค่าโดยสารจะอยู่ที่ 26 บาท/เที่ยว
 • ส่วนราคาที่จะจัดเก็บในช่วงเวลาไม่เร่งด่วน ไม่มี เนื่องจากบีทีเอสมีปริมาณคนเดินทางหนาแน่นในทุกช่วงเวลา

นี่เป็นเพียงมาตรการที่กรมขนส่งทางราง เตรียมเสนอเข้าที่ประชุม เพื่อให้นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะรัฐมนตรี พิจารณาอีกครั้ง ในวันที่ 6 กันยายน 2562 ซึ่งหากมาตรการดังกล่าว ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม คาดว่า มาตรการลดค่าโดยสารในช่วงเวลาไม่เร่งด่วน จะถูกทดลองใช้ทันที เริ่ม 1 ตุลาคมนี้ ขณะที่มาตรการลดค่าโดยสารตั๋วรายเดือน และลดหย่อนภาษีนั้น ยังคงต้องรอความชัดเจนอีกครั้ง

และในระหว่างรอข้อสรุปเรื่องการนำค่าซื้อตั๋วโดยสารรถไฟฟ้า ทุกประเภท มาใช้ลดหย่อนภาษี ตามนโยบายช้อปช่วยชาตินั้น ทุกคนสามารถนำใบเสร็จ เมื่อซื้อสินค้า ดังต่อไปนี้ มาใช้ลดหย่อนภาษีตอนปลายปี 2562 ได้เช่นกัน เป็นไปตามประกาศในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา กฎกระทรวงออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ตามนโยบายกระตุ้นการจับจ่ายภายในประเทศกลางปี 2562

 • ค่าหนังสือ ลดหย่อนภาษีได้ 15,000 บาท (หมดเขต 31 ธันวาคม 2562)
 • ค่าใช้จ่ายที่ลงทุน ด้านภาษีอิเล็กทรอนิกส์ นำไปหักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า (หมดเขต 31 ธันวาคม 2562)
 • ค่าบ้าน/คอนโด หลังแรก ราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 200,000 บาท (ต้องโอนตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562)

ข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้, ราชกิจจานุเบกษา


READ MORE :