Home สำรวจตลาด ข่าวสาร กรมขนส่ง ร่วมกับ ภาคเอกชน จัดอบรมความรู้ให้กับผู้ขับขี่หน้าใหม่ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

กรมขนส่ง ร่วมกับ ภาคเอกชน จัดอบรมความรู้ให้กับผู้ขับขี่หน้าใหม่ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

จัดอบรมความรู้ให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว และรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2562 รวม 13 รุ่น ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบขับขี่รถยนต์ชนิดชั่วคราว (ขอใหม่) ในวันเสาร์-อาทิตย์ ประจำปี 2562 รวม 13 รุ่น ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรมแต่อย่างใด สมัครได้ด้วยตนเองที่กรมการขนส่งทางบกจตุจักร

โครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอุนญาตขับรถยนต์มีมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้ขับขี่หน้าใหม่ที่มีวินัย มีความรู้เรื่องกฎจราจร และให้การขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งโครงการนี้มีภาคเอกชนอย่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท บริดจสโตน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นพันธมิตรเข้าร่วม

โดยโครงการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม ระยะเวลาอบรมทั้งหมด 2 วัน เสาร์และอาทิตย์ โดยวันเสาร์ เป็นการอบรมความรู้ด้านกฎหมายจราจร มารยาทในการขับรถ ส่วนในวันอาทิตย์ ทดสอบขับรถในสนามสอบมาตรฐาน

ตารางจัดการอบรมเสริมความรู้ให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ตารางจัดการอบรมเสริมความรู้ให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์

สมัครและสอบถามข้อมูลได้ที่
-ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
-บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา
-ใบรับรองแพทย์ตามแบบที่แพทยสภารับรอง มีอายุไม่เกิน 1 เดือน
-ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

และทั้งหมดนี้ก็คือโครงการดี ๆ ที่ทางกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับภาคเอกชน ได้จัดขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ขับขี่หน้าใหม่มีวินัย เคารพกฎจราจร เพื่อให้อุบัติเหตุบนท้องถนนลดลง ตามมาซึ่งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่ลดลงตามมาด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-271-8888 ต่อ 4202-3 หรือ Call Center 1584

อ่านเพิ่มเติม :

https://promotions.co.th/insurance/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C

Exit mobile version