Promotion Banana Bite จาก Chester’s Grill

ads

โปรโมชั่น Banana Bite จาก Chester’s Grill

เมนูกล้วยๆ จากเชสเตอร์ส กริลล์

ใครๆ ก็รู้ว่าจุดเด่นของ เชสเตอร์ กริลล์ คือ การสร้างสรรค์อาหาร จากเนื้อไก่ ให้มีรสชาติอร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการที่ถูกใจผู้บริโภคคนไทย โดยมีมาตรฐานสากลเช่นเดียวกับร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดของต่างประเทศ แต่ปัจจุบันนอกเหนือจากเมนูไก่ เชสเตอร์ส กริลล์ ก็มีเมนูใหม่ๆ มาแนะนำกันเป็นประจำ อย่างเช่น Banana Bite กล้วยหอมทอง อร่อยกล้วยๆ 3 ชิ้นแค่ 19 บาท โปรโมชั่นนี้ให้คุณลองได้ที่ เชสเตอร์ กริลล์ (ยกเว้นสาขาเมืองทอง ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เกาะช้าง จ.ตราด สนามบินภูเก็ต)