โปรโมชั่น Fuji @Siam Center

ads

Promotion Fuji @Siam Center

15_051

พบกับโฉมใหม่ ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ สาขา สยามเซ็นเตอร์

ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ ชวนแฟนๆ มาพบกับโฉมใหม่ ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ สาขา สยามเซ็นเตอร์ รับส่วนลด 10% ทุกวัน และรับฟรี Fuji Cha Green Tea 1 ขวด เมื่อรับประทานอาหารที่ฟูจิทุกๆ 1,000 บาท (สามารถรับสูงสุดได้ไม่เกิน 2 ขวด ต่อรายการบิล/สงวนสิทธิ์รับฟรี เฉพาะ Fuji Cha Green Tea รส Natural เท่านั้น) ตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค. – 9 ก.พ. 56