คลินิกแก้หนี้คืออะไร ใครสามารถเข้าร่วมได้บ้าง สมัครยังไง?

in

/

/

คลินิกแก้หนี้คืออะไร เหมาะกับใครบ้าง

บัตรเครดิต บัตรวงเงินอนาคต ที่ปัจจุบันถือได้ว่าเป็นอย่างหนึ่งผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากการใช้จ่ายที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วใช้ได้ทั้งในส่วนของการชำระค่าสินค้าค่าบริการ หรือการซื้อขายผ่านสกุลเงินต่างประเทศ บัตรเครดิตถือได้ว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และการใช้จ่ายของหลายๆ คนเลยทีเดียว แต่เนื่องจากการที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วมีวงเงินอนาคต ทำให้เราสามารถเลือกใช้จ่ายสินค้าต่างๆ ได้ตามที่ต้องการ โดยบางคนไม่คำนึงถึงในส่วนของภาระหนี้สินหรือการใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจตามมา ทำให้เกิดเป็นหนี้เสียส่งผลทำให้เป็นหนี้บัตรเครดิตต่างๆ มากมาย

คลินิกแก้หนี้คืออะไร?


คลินิกแก้หนี้ คือ หน่วยงานกลางที่มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่แทนเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินและผู้ประกอบการทางการเงินทุกรายภายใต้กรอบกฎหมายที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้ประชาชนมีโอกาสปลดหนี้ไม่ว่าจะเป็นหนี้เสียหนี้บัตรเครดิต หนี้สินเชื่อ หนี้บัตรกดเงินสดต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับทางด้านการเงินแก่ประชาชนให้มีการวางแผนและการบริหารงานที่ดียิ่งขึ้น เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดหนี้เสียอีกในอนาคต โดยมีการปฏิบัติงานร่วมกับธนาคารเจ้าของที่เข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์การปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและแนวทางการปฏิบัติงานตามที่ธนาคารและคลินิกแก้หนี้นั้นได้เห็นตกลงเห็นชอบร่วมกัน

คลินิกแก้หนี้ 2563
คลินิกแก้หนี้ 2563

คลินิกแก้หนี้ โครงการที่มีความคิดริเริ่มมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่เริ่มต้นขึ้นในปี 2560 โดยความร่วมมือจากสมาคมธนาคารไทยและสมาคมธนาคารนานาชาติ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของลูกหนี้รายย่อย ที่มีหนี้ค้างชำระอยู่กับธนาคารเจ้าหนี้ โดยเริ่มต้นมีธนาคารเจ้าหนี้ 16 แห่งเข้าร่วมโครงการ ซึ่งถือเป็นการช่วยสร้างเสริมสุขภาพทางการเงินที่ดีและเข้าสู่การลดปัญหาหนี้ ได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งในปี 2562 คลินิกแก้หนี้ได้มีการขยายขอบเขตและสามารถรวมลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลจากผู้ประกอบการทั้งธนาคารและ Non-Bank 19 แห่ง เข้าร่วมโครงการเพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงพรุ่งนี้ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปี 2563 ปัจจุบันโครงการคลินิกแก้หนี้นั้นได้เข้าสู่ระยะที่ 3 แล้วโดยได้มีการขยายขอบเขตให้สามารถแก้ไขหนี้บัตรที่มีเจ้าหนี้รายเดียวและหนี้บัตรเครดิต และยังได้มีการปรับปรุงในส่วนของคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการตอบรับความต้องการในโครงการมากขึ้น วัตถุประสงค์ของโครงการคลินิกแก้หนี้คือการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่เป็นหนี้เสียกับบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือที่เกิดจากสินเชื่อส่วนบุคคล ที่ไม่มีหลักประกัน เพื่อให้มีโอกาศสามารถแก้ไขปัญหาที่ตรงนี้ ควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้การวางแผน รวมไปถึงการสร้างวินัยทางการเงินที่ดีให้แก่ลูกหนี้หรือบุคคลที่สนใจเพื่อป้องกันไม่ให้การเกิดปัญหาหนี้ใหม่อีกครั้ง

การดำเนินงานของคลินิกแก้หนี้

การดำเนินการของคลินิกแก้หนี้น่าจะเป็นหน่วยงานกลาง ที่เชื่อมโยงระหว่างลูกหนี้และเจ้าหน้าที่หลากหลายหน่วยงาน ในการดำเนินการ เพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ทุกรายได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ลูกหนี้นั้นมีวินัยทางด้านการเงินที่ดีมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการอบรมให้มีความรู้ทางด้านการเงินมากยิ่งขึ้นแก่นี่เพื่อที่จะให้ไม่เกิดปัญหาต่างๆ กลับมาอีกครั้งโดยสามารถสมัครเพื่อทำความเข้าใจโครงการได้

ธนาคารและสถาบันการเงิน​ไหนบ้างที่เข้าร่วมคลินิกแก้หนี้


ธนาคารและสถาบันการเงิน​ไหนบ้างที่เข้าร่วมคลินิกแก้หนี้
ธนาคารและสถาบันการเงิน​ไหนบ้างที่เข้าร่วมคลินิกแก้หนี้

  ธนาคาร  
 1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 2. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 3. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 4. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 5. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 6. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 7. ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
 8. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 9. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 10. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
 11. ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 12. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 13. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 14. ธนาคารซิตี้แบงค์ เอ็น.เอ.
 15. ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 16. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 17. ธนาคารออมสิน
  Non-Bank  
 1. จี แคปปิตอล-บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 2. เจ มันนี่-บริษัท เจ ฟินเทค จำกัด
 3. บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน-บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
 4. ซัมมิท แคปปิตอล-บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
 5. สินเชื่อซิตี้คอร์ป-บริษัท ซิตี้คอร์ปลิสซิ่ง จากัด
 6. บัตรเทสโก้-บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
 7. นครหลวง แคปปิตอล-บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 8. บัตรเครดิตกรุงศรีอยุธยา-บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
 9. พรอมิส-บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
 10. เมืองไทย แคปปิตอล-บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 11. แมคคาเล กรุ๊พ-บริษัท แมคคาเล กรุ๊พ จำกัด (มหาชน)
 12. ศักดิ์สยามลิสซิ่ง-บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 13. กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์-บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
 14. บัตรอิออน-บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 15. ยูเมะพลัส-บริษัท อีซี่ บาย จำกัด มหาชน
 16. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง-บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 17. สินเชื่อ ไอทีทีพี-บริษัท ไอทีทีพี จำกัด
 18. เอ มันนี่-บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติของลูกหนี้ที่ต้องการจะสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีรายได้ อายุไม่เกิน 65 ปี
 • เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ
 • เป็นหนี้เสีย (NPL) ก่อน 1 ก.ค. 63
 • หนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท*ตามรายงานเครดิตบูโร เดือน มิ.ย. 63 ต้องมีสถานะค้างชำระ 91-120 วันขึ้นไป

คลินิกแก้หนี้ สมัคร
คลินิกแก้หนี้ สมัคร

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านช่องทางไหนได้บ้าง

 • ผ่านทางเว็บไซต์  debtclinicbysam.com หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com
 • ผ่านทางไลน์@  ID : debtclinicbysam
 • ติดต่อที่ สำนักงานโครงการ

ถือได้ว่าคลินิกแก้หนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับผู้ที่กำลังมองหาช่องทางในการชำระหนี้เสียไม่ว่าจะเป็นหนี้จากบัตรเครดิตกับบัตรกดเงินสดหรือ หนี้สินเชื่อส่วนบุคคลต่างๆ ที่คุณสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการหรือสอบถามรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ 02-6102266 โดยการสมัครเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้นั้นสามารถสมัครได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยคุณสามารถเลือกคำนวณการผ่อนชำระเบื้องต้นผ่านช่องทางเว็บไซต์ได้อีกด้วย เป็นอีกหนึ่งช่องทางตัวช่วยทางการเงินที่ให้คุณสามารถเลือกปรับโครงสร้างหนี้และแก้ไขหนี้เสียได้อย่างถูกต้องตามหลักและไม่กลับมาเป็นหนี้ซ้ำได้อีกด้วย

 READ MORE : 

About the author

CHURIWAN C.https://promotions.co.th
ให้การเขียนเล่าเรื่องราว....ไม่ว่าจะเรื่องกิน สถานที่ท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามศิลปินเกาหลี เรื่องความสวยความงาม รีวิวสินค้า สิทธิพิเศษบัตรเครดิตที่ไม่ควรพลาด อัพเดตดีลโปรโมชั่นส่วนลด ส่งต่อสิ่งดีๆ ให้ผู้อ่านได้รับและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่คุณ 🙂

Add a comment

Related posts