UOB + PTT Blue Card เงินคืนเติมน้ำมัน 12%

ads

เติมทุก 800 เงินคืนจาก 3% -12%

ถ้าคุณมี UOB Credit Card และคุณก็ยังมี PTT Blue Card วันนี้คุณสามารถเติมน้ำมันที่ปั๊มปตท. ทุกปั๊ม และได้รับเงินคืนสูงสุด 12% ผ่านบัตรเครดิตยูโอบี เมื่อเติมน้ำมันทุกๆ 800 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ ที่ปั๊ม ปตท. ทั่วประเทศ ซึ่งมีเงื่อนไขดังนี้

PTT UOB Ptt blue card

 • รับเครดิตเงินคืน 8% ที่ปั๊ม PTT เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสม 30,000 บาทขึ้นไป เฉพาะลูกค้า Privilege Banking ที่มียอดเงินฝากและกองทุนรวม 3 ล้านบาทขึ้นไป จ่ายค่าน้ำมัน พร้อมยื่นบัตร PTT Blue Card รับเงินคืนเพิ่มอีก 4% ทันที = 12%

 • รับเครดิตเงินคืน 3% ที่ปั๊ม PTT เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสม 15,000 บาท ขึ้นไปต่อบัตรต่อเดือน สำหรับลูกค้า UOb ทุกประเภท และยื่นจ่ายพร้อมบัตร PTT Blue Card รับเงินคืนเพิ่มอีก 2% = 5%

 • รับเครดิตเงินคืน 2% ที่ปั๊ม PTT เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสม 5,000 บาท ขึ้นไปต่อบัตรต่อเดือน สำหรับลูกค้า UOb ทุกประเภท และยื่นจ่ายพร้อมบัตร PTT Blue Card รับเงินคืนเพิ่มอีก 1% = 3%

 

ยังไม่มีบัตร PTT Blue Card? ดูวิธีสมัครบัตรได้ที่นี่ >>

 

Terms and conditions

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบี ที่ออกในประเทศเท่านั้นยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพ การเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืนสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือ บัตรที่ลงทะเบียน ผ่านระบบ SMS มายังหมายเลขที่กำหนดไว้ในสื่อส่งเสริมการขายนี้ กรณีมีผู้ถือบัตรหลักหลายใบให้ลงทะเบียนเพียง ครั้งเดียว (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง/โปรแกรม) ยกเว้นผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์ แพลทินัม ที่เป็นลูกค้า Privilege Banking ไม่ต้องลงทะเบียน SMS
 • การใช้สิทธิ์จะเริ่มมีผลใช้ได้กับยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ตั้งแต่เดือนที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนแล้วเท่านั้น และจะไม่มีผล ย้อนหลังไปถึงยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในเดือนที่ผ่านมาแล้ว โดยผู้ถือบัตรจะต้องเก็บรักษาข้อความ SMS ตอบกลับการลง ทะเบียนที่ได้รับจากธนาคาร เพื่อนำมายืนยันในกรณีที่มีความจำเป็น
 • ยอดการใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนต้องเกิดจากการใช้บัตรเครดิตเพื่อเติมน้ำมันที่ปั๊มปตท. โดยไม่รวมมินิมาร์ท และ ร้านค้าอื่นๆ ภายในปั๊ม ครบทุกๆ 800 บาทต่อเซลส์สลิป (เศษของ 800 จะไม่ถูกนำมาคำนวณ) ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. – 31 ธ.ค. 2558 โดยยึดถือวันที่ทำรายการเท่านั้น (จำกัดยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่ปั๊มปตท. ไม่เกิน 3,200 บาท/บัตร/เดือน) ผู้มีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืน 8% สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี ที่เป็นลูกค้า Privilege Banking จะต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร เครดิตยูโอบีในหมวดอื่นๆ ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป/บัตร/เดือน และมียอดเงินฝากกับธนาคาร ตั้งแต่ 3,000,000 บาท/ เดือน ในเดือนที่ทำรายการจนถึงวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืน (หากมียอดเงินฝากกับธนาคารน้อยกว่าที่กำหนดไว้ และประสงค์จะรับเครดิตเงินคืน ลูกค้าจะต้องลงทะเบียน SMS เพื่อมีสิทธิ์รับเงินคืน 2% หรือ 3% เทียบเท่ากับลูกค้า บัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์ แพลทินัม ตามเงื่อนไขที่กำหนด) และผู้มีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืน 2% หรือ 3% สำหรับบัตร เครดิตยูโอบี ทุกประเภทจะต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบีในหมวดอื่นๆ ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป/บัตร/เดือน หรือ 15,000 บาทขึ้นไป/บัตร/เดือน (ไม่รวมยอดใช้จ่ายในหมวดน้ำมัน ประกัน กองทุนต่างๆ รายการผ่อนชำระของยอด ที่ยังไม่เรียกเก็บ ยอดเบิกเงินสดล่วงหน้า Fund Transfer รายการแลกเงินตราต่างประเทศผ่านบัตรฯ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมทุกประเภท และรายการที่ถูกยกเลิกภายหลัง)
 • ผู้มีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก 4% สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี ที่เป็นลูกค้า Privilege Banking และ 2% หรือ 1% สำหรับบัตรเครดิตยูโอบีประเภทอื่นๆ จะต้องเป็นสมาชิกปัจจุบันของ PTT Blue Card เท่านั้น โดยผู้ถือบัตรหลักจะต้องมี หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนตรงกับสมาชิก PTT Blue Card
 • ธนาคารจะทำเครดิตเงินเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรหลักภายใน 60 วันนับจากเดือนที่ทำรายการ
 • ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกัน จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือ บัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณแยกออกจากกัน
 • ยอดการใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการนี้จะนับเฉพาะรายการค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระตามรหัส Merchant Category Code (MCC) ที่ทาง VISA และ MasterCard® กำหนด ซึ่งเป็นยอดที่ถูกบันทึกเข้าระบบของธนาคารตามวันที่ทำรายการขอ อนุมัติ (Transaction Date) โดยจะยึดถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ
 • ยอดใช้จ่ายไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • เงินเครดิตคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด