รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต ธนาคารไหนดี สินเชื่อบัตรเงินสด GSB Refinance ที่ออมสินก็มีให้บริการ

ปัจจุบันในส่วนของสถาบันการเงินต่างๆ จะมีการให้บริการในส่วนของบัตรเครดิต วงเงินในอนาคตที่ถือเป็นวงเงินหมุนเวียนเพื่อการใช้จ่ายที่สะดวกสบายและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีสิทธิประโยชน์ต่างๆ สำหรับผู้ใช้บัตรเครดิตแต่ละสถาบันการเงินมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผ่อนสินค้า และบริการ การเลือกรับสิทธิประโยชน์จากพาร์ทเนอร์ที่ร่วมกับบัตรเครดิต ตามหมวดหมู่การใช้จ่ายที่คุณต้องการ รวมถึงการเลือกสะสมคะแนน แต่การมีบัตรเครดิตหลายใบหากคุณไม่สามารถควบคุมการใช้จ่ายให้ดีก็อาจทำให้กลายเป็นปัญหาหนี้สินบัตรเครดิตได้

การรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต อีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับคนที่มีบัตรเครดิตหลายใบ และต้องการที่จะปิดยอดบัตรเครดิตหรือรวมวงเงินให้เป็นก้อนเดียว เพื่อเสียดอกเบี้ยเพียงทีเดียวการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการนี้ การรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต คือ การย้ายวงเงินที่เรามีการค้างชำระอยู่กับบัตรเครดิตทั้ในส่วนของต้นและดอก ไปยังธนาคารที่มีการรับรีไฟแนนซ์ เพื่อปรับโครงสร้างหนี้สินให้เหมาะสมต่อค่าใช้จ่ายของคุณมากยิ่งขึ้น ในการชำระหนี้นั่นเอง

ธนาคารออมสิน อีกหนึ่งธนาคารที่มีการให้บริการที่หลากหลาย รวมถึงในส่วนของ สินเชื่อบัตรเงินสด GSB Refinance กับโครงการออมสินช่วยคุณได้ เพื่อการตอบสนองนโยบายภาครัฐและธนาคารแห่งประเทศไทยของบัตรเครดิตทุกสถาบันการเงิน สำหรับผู้มีหนี้บัตรเครดิต พร้อมดอกเบี้ยขั้นต่ำ ให้สามารถปลดหนี้หมดได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น จากดอกเบี้ยปกติ 19% เหลือเพียง 8.5% สำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานทั่วไปและลูกจ้าง และดอกเบี้ย 10.5% สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ และผู้ประกอบการ SMEs เพื่อช่วยลดภาระการผ่อนรายเดือนของบัตรเครดิตทุกสถาบันการเงิน เพียงเป็นลูกค้าที่มีการผ่อนชำระประวัติดี 12 เดือน ให้สามารถ

 • ผ่อนเบาๆ หมื่นละ 250 บาทต่อเดือน
 • ผ่อนได้นานสูงสุด 4 ปี (ปลดต้น หมดหนี้)
 • วงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อราย

“สามารถสมัครและลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. – 30 มิ.ย. 63 ผ่านเว็บไซต์ gsb.or.th
หรือ ติดต่อได้ที่ธนาคารสาขาใกล้บ้าน”

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย โดยมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

 • ผู้มีรายได้ประจำ มีอายุครบ 20 ปี แต่ไม่เกิน60 ปี
 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ มีอายุครบ 20 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี
 • เจ้าของกิจการ มีอายุครบ 20 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี

2.มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน มีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลที่ได้รับจากสถาบันการเงินอื่น หรือผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่มิใช่สถาบันการเงินอยู่แล้วไม่เกิน 2 แห่ง

3.มีประวัติการชำระหนี้ดีย้อนหลัง 12 เดือน และไม่มีประวัติการผ่อนชำระล่าช้ามากกว่า 30 วัน

4.รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทขึ้นไป

 • ผู้มีรายได้ประจำ อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป ในที่ทำงานปัจจุบัน
 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 6 เดือนขึ้นไป
 • เจ้าของกิจการ ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

5.วงเงินขั้นต่ำ 10,000 บาท สูงสุด 100,000 บาท

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • ใบสมัคร และหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (NCB Consent))
 • ข้อตกลงเพิ่มเติมสัญญาสินเชื่อบัตรกดเงินสด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • เอกสารแสดงรายได้
 • สำเนาใบแจ้งหนี้เดือนล่าสุด(ที่จะนำมา Refinance)
 • สำเนาหน้าบัตรเครดิต(ที่จะนำมา Refinance)

สำหรับใครที่กำลังมองหาสถาบันการเงินสำหรับการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตอยู่นั้น ธนาคารออมสินก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในปี 2563 ที่นอกจากมีผลิตภัณฑ์การรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตแล้วนั้นยังมีในส่วนของอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ที่ให้คุณเลือกใช้ เพียงทำตามเงื่อนไขที่กำหนดของธนาคารเท่านี้ก็สามารถเลือกรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต เพื่อให้การใช้จ่ายของคุณคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

 RAED MORE :