พันธบัตรเราไม่ทิ้งกัน ให้ดอกเบี้ยเท่าไร ซื้อกับ KBank มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง ?

พันธบัตรออมทรัพย์เราไม่ทิ้งกัน ซื้อแบบไหนคุ้มสุด

ด้วยวิกฤติ COVID-19 ที่ลากยาวมาตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2563 มาจนถึงวันนี้ ทำให้การลงทุนในช่วงนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก ด้วยการฝากเงินในสถาบันการเงินต่าง ๆ แม้ความเสี่ยงไม่สูง แต่ดอกเบี้ยที่ได้ก็น้อยไปด้วย ขณะที่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ทองคำ และอื่น ๆ ก็มีความผันผวนสูงมาก จนไม่น่าเสี่ยง เพราะมีแนวโน้มทุนหายกำไรหด

เมื่อสถานการณ์การลงทุนเป็นแบบนี้ การตัดสินใจหันไปลงทุนกับ “พันธบัตรออมทรัพย์” หรือ “พันธบัตรรัฐบาล” ที่มีความเสี่ยงต่ำเหมือนกับเงินฝากออมทรัพย์ แต่กลับได้ดอกเบี้ยสูงกว่า จึงกลายเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนที่มีแผนออมเงินในระยะยาว

ล่าสุด กระทรวงการคลัง เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่น “เราไม่ทิ้งกัน” เพื่อระดมทุนบรรเทาผลกระทบและแก้ไขปัญหา เยียวยา ฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ #โควิด19 สำหรับใครที่สนใจลงทุนกับ “พันธบัตรเราไม่ทิ้งกัน” ลองไปดูรายละเอียดกันเลย

กระทรวงการคลัง เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่น
พันธบัตรเราไม่ทิ้งกัน

รู้ก่อนซื้อ พันธบัตรเราไม่ทิ้งกัน กับธนาคารกสิกรไทย


พันธบัตรเราไม่ทิ้งกัน มีกี่แบบ

พันธบัตรรัฐบาล ออมทรัพย์พิเศษ รุ่น “เราไม่ทิ้งกัน” วงเงินจำหน่ายรวม 50,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ อายุ 5 ปี และอายุ 10 ปี เป็นแบบไร้ใบตราสาร (Scripless)

พันธบัตรแบบไร้ตราสาร คือ พันธบัตรที่เมื่อเกิดการซื้อหรือสั่งจองแล้วจะไม่ได้รับใบพันธบัตรมาเก็บไว้
กับตัว แต่จะได้รับสมุดพันธบัตร (Bond Book) แทน ซึ่งสมุดพันธบัตรนี้จะเป็นหลักฐานคู่กับบัญชีพันธบัตร
พันธบัตรเราไม่ทิ้งกัน ให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ ?

พันธบัตรเราไม่ทิ้งกัน ทั้งแบบอายุ 5 ปี และอายุ 10 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได ดังนี้

อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรเราไม่ทิ้งกัน รุ่นอายุ 5 ปี

ปีที่ 1

ดอกเบี้ย ร้อยละ 2.00 ต่อปี

ปีที่ 2-3

ดอกเบี้ย ร้อยละ 2.25 ต่อปี

ปีที่ 4

ดอกเบี้ย ร้อยละ 2.50 ต่อปี

ปีที่ 5

ดอกเบี้ย ร้อยละ 3.00 ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.40 ต่อปี

 

อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรเราไม่ทิ้งกัน รุ่นอายุ 10 ปี

ปีที่ 1-3

ดอกเบี้ย ร้อยละ 2.50 ต่อปี

ปีที่ 4-8

ดอกเบี้ย ร้อยละ 3.00 ต่อปี

ปีที่ 9

ดอกเบี้ย ร้อยละ 3.50 ต่อปี

ปีที่ 10

ดอกเบี้ย ร้อยละ 4.00 ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.00 ต่อปี

ใครมีสิทธิ์ซื้อพันธบัตรเราไม่ทิ้งกันได้บ้าง ?
 • บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย
 • ชาวต่างชาติหรือบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
 • หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ
 • นิติบุคคลอื่น ๆ ที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร
เปิดขายเมื่อไร ? วงเงินซื้อขั้นต่ำ คือ
พันธบัตรเราไม่ทิ้งกัน มีกำหนดจำหน่ายตั้งแต่ 14 พ.ค. - 10 มิ.ย. 63
พันธบัตรเราไม่ทิ้งกัน
ช่องทางสั่งซื้อ และชำระค่าพันธบัตรเราไม่ทิ้งกัน

สำหรับผู้ที่สนใจ “พันธบัตรเราไม่ทิ้งกัน” สามารถเลือกวิธีการซื้อพันธบัตรวิธีใดวิธีหนึ่งได้จากช่องทาง ดังต่อไปนี้

 • ซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ K-My Invest (https://www.kasikornbank.com/kmyinvest)
 • ซื้อพันธบัตรผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย โดยการลงทะเบียนและเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ธนาคาร
 • ซื้อผ่านตู้ ATM โดยการลงทะเบียนกับธนาคารและขอทำบัตร ATM ซึ่งการมีบัตรจะทำให้สามารถทำธุรกรรมได้ที่ตู้ ATM ได้โดยไม่ต้องเดินทางมาธนาคารหลายครั้ง
หลักฐานการซื้อพันธบัตรเราไม่ทิ้งกัน

เนื่องจากการสั่งซื้อพันธบัตรเป็นแบบไร้ตราสารจึงไม่มีการออกใบพันธบัตรให้ และบางท่านอาจไม่ได้ซื้อพันธบัตรที่ธนาคารโดยตรง การออกหลักฐานจึงมีความแตกต่างกันตามช่องทางการสั่งซื้อ ดังนี้

 • การซื้อผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารจะได้รับเอกสารยืนยันการซื้อพันธบัตรที่ออกโดยธนาคาร
 • การซื้อผ่านตู้ ATM จะได้รับสลิปหรือใบบันทึกรายการจากตู้ ATM
 • ซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ K-My Invest จะได้รับหลักฐานการซื้อตามที่ธนาคารกำหนด
พันธบัตรเราไม่ทิ้งกัน จ่ายดอกเบี้ยอย่างไร ?

จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง คือ ในวันที่ 14 พฤษภาคม และ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี จนกว่าจะครบกำหนดไถ่ถอน โดยเริ่มจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563

พันธบัตรเราไม่ทิ้งกัน ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อไหร่
 • พันธบัตรรุ่นอายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 14 พฤษภาคม 2568
 • พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 14 พฤษภาคม 2573
ขายพันธบัตรเราไม่ทิ้งกัน ก่อนกำหนดได้ไหม

ผู้ถือพันธบัตรสามารถขายคืนพันธบัตรออมทรัพย์ ก่อนครบกำหนดวันไถ่ถอนให้กับสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป โดยราคาขายจะขึ้นอยู่กับราคาตลาด ณ วันที่ขาย

สำหรับใครที่กำลังมองหาการลงทุนที่ความเสี่ยงต่ำ แต่ได้ผลกำไรหรือดอกเบี้ยที่แน่นอน การลงทุนในพันธบัตรไร้ตราสาร ถือเป็นการลงทุนที่มีตอบโจทย์คุณมากที่สุด ทั้งยังมีความปลอดภัยสูง แต่ขึ้นชื่อว่าเป็นการลงทุน แนะนำให้ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนทุกชนิด


READ MORE :