ลูกค้าบัตร KTC PROUD ลงทะเบียนร่วมโครงการเคลียร์หนี้ ซีซั่น 12 มีหนี้ล้านก็เคลียร์ให้ล้าน ถึง 31 ธ.ค.64

ads

คลายเครียด มาเคลียร์หนี้ ซีซั่น 12 กับ เคทีซี พราว

บริษัทบัตรกรุงไทย เปิดโครงการ เคลียร์หนี้ ซีซั่น 12 ให้กับสมาชิกบัตรกดเงินสด KTC PROUD ที่มีวินัยใช้จ่าย มีหนี้เท่าไหร่เคลียร์ให้เท่านั้น รวม 396 รางวัล รวมมูลค่า 5,170,000 บาท เพียงลงทะเบียนครั้งเดียวเคลียร์หนี้ตลอดปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

รางวัลตลอดโครงการ

รางวัลที่ 1 เคลียร์หนี้ 100% จำนวน 11 รางวัล (11 รอบ รอบละ 1 รางวัล)
รางวัลที่ 2 เคลียร์หนี้ 10% จำนวน 385 รางวัล (11 รอบ รอบละ 35 รางวัล)

สมาชิกบัตรกดเงินสด KTC PROUD ทำตามเงื่อนไขดังนี้

เคลียร์หนี้ ซีซั่น 12 กับ KTC PROUD
เคลียร์หนี้ ซีซั่น 12 กับ บัตรกดเงินสด KTC PROUD

1. ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ หรือ SMS
2. เป็นสมาชิกที่จ่ายดี ไม่กดเงินเพิ่ม รับ 1 สิทธิ์ต่อรอบการจับรางวัล สำหรับสมาชิกที่มีการชำระตรงตามเงื่อนไข ไม่น้อยกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำและชำระภายในวันครบกำหนดชำระเงินในรอบนั้น ๆ และต้องไม่เป็นสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์ใช้ดี
รอบที่ 1 ลูกค้าที่มีการจ่ายเงินในเดือน ก.พ. 64
รอบที่ 2 ลูกค้าที่มีการจ่ายเงินในเดือน มี.ค. 64
รอบที่ 3 ลูกค้าที่มีการจ่ายเงินในเดือน เม.ย. 64
รอบที่ 4 ลูกค้าที่มีการจ่ายเงินในเดือน พ.ค. 64
รอบที่ 5 ลูกค้าที่มีการจ่ายเงินในเดือน มิ.ย. 64
รอบที่ 6 ลูกค้าที่มีการจ่ายเงินในเดือน ก.ค. 64
รอบที่ 7 ลูกค้าที่มีการจ่ายเงินในเดือน ส.ค. 64
รอบที่ 8 ลูกค้าที่มีการจ่ายเงินในเดือน ก.ย. 64
รอบที่ 9 ลูกค้าที่มีการจ่ายเงินในเดือน ต.ค. 64
รอบที่ 10 ลูกค้าที่มีการจ่ายเงินในเดือน พ.ย. 64
รอบที่ 11 ลูกค้าที่มีการจ่ายเงินในเดือน ธ.ค. 64

3. สิทธิ์กดเพิ่มก็ยิ่งได้สิทธิ์ลุ้นมากขึ้น รับ 1 สิทธิ์ลุ้น จากยอดเงินต้นคงค้างที่เพิ่มขึ้นทุก 2,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า และคงค้างทุกวันอย่างน้อย 15 วันจนถึงวันสรุปรอบบัญชี
รอบที่ 1 ก.พ.64 เทียบ ม.ค.64
รอบที่ 2 มี.ค.64 เทียบ ก.พ.64
รอบที่ 3 เม.ย.64 เทียบ มี.ค.64
รอบที่ 4 พ.ค.64 เทียบ เม.ย.64
รอบที่ 5 มิ.ย.64 เทียบ พ.ค.64
รอบที่ 6 ก.ค.64 เทียบ มิ.ย.64
รอบที่ 7 ส.ค.64 เทียบ ก.ค.64
รอบที่ 8 ก.ย.64 เทียบ ส.ค.64
รอบที่ 9 ต.ค.64 เทียบ ก.ย.64
รอบที่ 10 พ.ย.64 เทียบ ต.ค.64
รอบที่ 11 ธ.ค.64 เทียบ พ.ย.64

4. ยอดเงินต้นคงค้างที่เพิ่มขึ้นที่นำมาคำนวณสิทธิ์นับเฉพาะเงินต้นเท่านั้น ไม่คิดรวมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินค่าปรับและรายการปรับปรุงทุกประเภท

และทั้งหมดนี้ก็คือโครงการดี ๆ จากทางบริษัทบัตรกรุงไทยที่ออกมาช่วยสมาชิกที่เป็นลูกค้า บัตรกดเงินสด KTC PROUD มีหนี้ในบัตร แค่จ่ายตรง ก็ลุ้นเคลียร์ง่าย ไม่ต้องเครียดตั้งแต่ 1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64

คลิกเพื่อสมัครบัตร KTC ได้ที่นี่

อ่านเพิ่มเติม