Immigration Fast Track โปรโมชั่นจาก Citibank

ผ่านด่านตรวจ Immigration โดยไม่ต้องรอคิว ! ด้วย Citibank

ภาพจาก Citibank

เบื่อการรอต่อคิวที่ Immigration สุวรรณภูมิ?

หลายๆท่านที่เคยได้เดินทางผ่าน สนามบินสุวรรณภูมิ และคงได้เจอกับคิวที่ยาวเหยียด ที่ immigration counter หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง.  หากว่าท่านเบื่อหน่ายกับการรอคิว Citibank Reward ช่วยคุณได้

เพียงใช้จ่ายผ่านบัตร Citibank เพื่อสะสมคะแนน Citibank Reward และ ใช้คะแนน 1,000 คะแนน ท่านจะสามารถนำไปแลกบัตร Express Lane (ช่องทางพิเศษ) ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองบริเวณ counter check-in แถว M ตั้งแต่วันนี้ถึง ตุลาคมปี 2011 เลยทีเดียว