Home บัตรเครดิต เป็นหนี้บัตรเครดิตแล้วไม่จ่าย โดนอะไรบ้าง?

เป็นหนี้บัตรเครดิตแล้วไม่จ่าย โดนอะไรบ้าง?

เป็นหนี้บัตรเครดิตแล้วไม่จ่ายมีผลอย่างไรบ้าง?

บัตรเครดิต บัตรวงเงินอนาคตที่มีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการใช้จ่ายยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อสินค้า หรือ การเลือกใช้บริการต่างๆ โดยสามารถเลือกใช้ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์รวมถึงการใช้จ่ายที่เราต้องการ นอกจากการใช้จ่ายที่มาในรูปแบบของเงินที่เราสามารถหมุนเวียนพร้อมเลือกซื้อสินค้าและบริการได้แล้วนั้นบัตรเครดิตยังมีในส่วนของสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ร่วมกับพาร์ทเนอร์ที่หลากหลาย ให้เราสามารถเลือกใช้ได้ตามที่ต้องการ ตามเงื่อนไขที่กำหนดด้วยความใช้ง่ายของบัตรเครดิต เพียงรูดจ่ายก็ได้รับสิ่งของหรือเลือกซื้อได้ตามที่ต้องการ โดยการเก็บรวมยอดการใช้จ่ายตามรอบบิลเป็นรายเดือน แต่แน่นอนว่าความสะดวกสบายของการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตก็ตามมาซึ่งผลลัพธ์ที่หลากหลาย หากเราไม่สามารถบริหารค่าใช้จ่ายในการใช้บัตรเครดิตได้จนเกิดเป็นรูปแบบการค้างชำระ ไม่สามารถจ่ายยอดบัตรเครดิตได้ไหว หรือ มีบัตรเครดิตหลายใบ และส่งผลต่อประวัติการชำระเงินของคุณทำให้เกิดเป็นหนี้บัตรเครดิตนั่นเอง

สำหรับกรณีเป็นหนี้บัตรเครดิตตามกฎหมายจะถือเป็นคดีแพ่ง ที่โทษจะมีในส่วนของการชำระหนี้หรือชดใช้ค่าเสียหาย ตามที่เห็นสมควร โดยคดีหนี้บัตรเครดิตจะมีอายุความอยู่ที่ 2 ปี และเริ่มนับตั้งแต่เมื่อลูกหนี้ผิดนัดกำหนดการชำระ หรือ ไม่ชำระหนี้ตามกำหนด

เป็นหนี้บัตรเครดิตแล้วไม่จ่าย

เป็นหนี้บัตรเครดิตแล้วไม่จ่าย โดนอะไรบ้าง?


1ทวงถามเรื่องหนี้สิน

ถือเป็นอันดับแรกที่ต้องเจอหลังจากเป็นหนี้บัตรเครดิต หรือมีการค้างชำระยอดบัตรเครดิต ถือเป็นสิ่งที่ยังไงก็ต้องเจอเพราะสถาบันการเงิน หรือ ธนาคารเจ้าของบัตรจะทำการติดตามทวงถามเพื่อตามยอดหนี้สินเพื่อให้ลูกหนี้นัดมาชำระเงิน หรือ การติดต่อเพื่อสอบถามเกี่ยวกับหนี้สินว่ามีเหตุผลใดจึงไม่ยอดชำระตามกำหนด เช่น การส่งข้อความผ่าน SMS อีเมลล์ โทรศัพท์มือถือ หรือ ส่งเป็นจดหมายไปยังที่อยู่ที่แจ้งไว้เช่นที่บ้าน หรือที่ทำงาน

2 มีประวัติค้างชำระเครดิตบูโร

เนื่องจากคุณเป็นผู้ที่มีประวัติการค้างชำระจากทางธนาคารหรือสถาบันการเงิน ที่จะส่งเรื่องต่อไปยังเครดิตบูโร หรือ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด เพื่อรวบรวมข้อมูลสินเชื่อและบัตรเครดิต โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้สถาบันการเงินหรือธนาคาร และบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาดูข้อมูลหรือเช็คประวัติหนี้เสีย หรือ ประวัติการค้าชำระ หรือมีภาระหนี้มากน้อยขนาดไหน มีการจ่ายครบ จ่ายตรงกำหนดหรือไม่ ซึ่งหากมีประวัติหนี้เสียอยู่ในเครดิตบูโรนั้นก็จะส่งผลที่ค่อนข้างยากหากคุณต้องการขอสินเชื่อ หรือ เครดิตประเภทอื่นๆ เนื่องจากคุณมีประวัติหนี้เสีย ทำให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินอาจไม่ไว้วางใจในการปล่อยสินเชื่อให้คุณได้นั่นเอง

3 ถูกสถาบันการเงินหรือธนาคารฟ้องร้อง

ซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นในรูปแบบของคดีแพ่งที่ไม่มีโทษถูกจำคุกแต่ก็ต้องเดินเรื่องในการขึ้นศาลเช่นเดียวกัน เนื่องจากหนี้บัตรเครดิตถือเป็นคดีแพ่ง แต่อาจถูกฟ้องร้องและเรียกยึดทรัพย์สินได้ตามความเห็นสมควรและคำตัดสินของศาล

4 ถูกยึดทรัพท์สิน หรือ อายัดเงินเดือน

โดยเจ้าหนี้จะสามารถยึดทรัพย์สินได้ เมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ชนะคดี หากลูกหนี้ไม่ชำระคืนตามคำพิพากษาภายใน 30 วัน เจ้าหนี้มีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ โดยจะยึดทรัพย์สินประเภท ของมีค่า อาทิ เพชร พลอย นาฬิกา บ้าน ที่ดิน รถยนต์ เป็นต้น เจ้าหนี้ทำเรื่องขออายัดเงินเดือน โดยถ้าลูกหนี้เพิกเฉยไม่ยอมติดต่อเจ้าหนี้ ไม่ยอมใช้หนี้ หรือตกลงเรื่องการจ่ายเงินไม่ได้ ทนายของฝ่ายเจ้าหนี้ก็อาจจะทำเรื่องขอยึดทรัพย์ หรืออายัดเงินเดือนได้ โดยกรมบังคับคดีกำหนดให้ลูกหนี้ที่พนักงานเอกชน และพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง จะสามารถถูกอายัดเงินเดือนได้

หนี้บัตรเครดิต

เมื่อเป็นหนี้บัตรเครดิต ลูกหนี้สามารถทำยังไงได้บ้าง?


โดยความเป็นจริงแล้วนั้นลูกหนี้สามารถขอเจรจากับเจ้าหนี้ได้ สำหรับการแบ่งเบาภาระหนี้ได้เช่นเดียวกัน มีทั้งในรูปแบบของการประนอมหนี้ คือเจ้าหนี้ยินยอมลดจำนวนหนี้สิน หรือดอกเบี้ยลง หรือยืดระยะเวลาในการชำระหนี้ให้ เพื่อให้เหใสมกับสถานะทางการเงินปัจจุบันของลูกหนี้ ซึ่งขึ้นอยู่กับการต่อรองระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้นั่นเอง การโอนหนี้บัตรเครดิต ที่เกิดจากบัตรเครดิตหลายใบ อาจทำให้ต้องชำระหนี้หลายช่องทางและอัตราดอกเบี้ยที่ตามมาเป็นอย่างมาก ซึ่งการโอนหนี้คือการโอนหนี้ค้างชำระจากสถาบันการเงินเดิม ไปรวมไว้ยังสถาบันการเงินแห่งใหม่ซึ่งจะสะดวกต่อตัวลูกหนี้มากกว่า คือการชำระเงินแค่แห่งเดียวรวมถึงดอกเบี้ยลดลง และสุดท้ายการปรับโครงสร้างหนี้ ที่จะบรรเทาภาระหนี้สิน จากโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ที่ไม่เหมาะสมต่อสถานะการณ์ทางการเงินของลูกหนี้

อย่างไรก็ตามการใช้บัตรเครดิต หากบริหารการใช้จ่ายให้ดีก็จะไม่ทำให้เกิดหนี้ ซึ่งมีวิธีการใช้บัตรเครดิตหลากหลายรูปแบบเพื่อเกิดประโยชน์และความคุ้มค่าต่อผู้ถือบัตรเครดิตมากที่สุด ซึ่งบัตรเครดิตนั้นให้คุณสามารถเลือกใช้จ่าย หรือเลือกผ่อนชำระได้ตามที่ต้องการ ดังนั้นหากคุณมีบัตรเครดิตในมือนั้นก็ควรคำนวณค่าใช้จ่ายให้ดีเพื่อที่จะไม่เป็นก่อให้เกิดหนี้บัตรเครดิตในภายหลังด้วยนะคะ

 READ MORE : 

Exit mobile version