ออมสิน “ผ่อนหนักเป็นเบา” มาตรการเพื่อลูกค้าในช่วงโควิด-19 ระบาด

GSB ช่วยเยียวยาลูกค้าบัตรเครดิตที่โดนพิษเศรษฐกิจและโคโรนา

ช่วงที่วิกฤติต่าง ๆ ถาโถม ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ซบเซาจากปัญหาต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศ และปัญหาการระบาดของไวรัสโคโรนาที่ทำให้หลายคนได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะผู้ที่ดำเนินกิจการค้าขาย เพราะกลุ่มผู้ซื้อหายไปค่อนข้างมาก และการทำการตลาดออนไลน์ก็ช่วยได้เพียงเล็กน้อย จากปัญหานี้ทำให้ธนาคารออมสินปล่อยมาตรการช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารในการชำระหนี้ใหเสามารถชำระได้ในอัตราการผ่อนชำระที่น้อยลง สามารถนำเงินส่วนที่เหลือไปใช้จ่ายสิ่งจำเป็นอื่น ๆ ได้ โดยมาตรการของธนาคารออมสินมีดังนี้

มาตรการช่วยเหลือผู้ถือบัตรออมสินและสินเชื่อบัตรเงินสดของธนาคารออมสิน

การผมีบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดเป็นวิธีที่ช่วยให้ผู้ถือบัตรมีเงินสำรองจ่ายล่วงหน้าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และอำนวยความสะดวกในการซื้อของชิ้นใหญ่ โดยบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดจะมีรอบผ่อนชำระ และการกำหนดยอดการจ่ายขั้นต่ำ ผู้ที่ใช้บริการบัตรประเภทนี้จะต้องผ่อนชำระทุกเดือน แต่เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจและการระบาดของโควิด-19 ทำให้ธนาคารออมสินปรับลดยอดเงินขั้นต่ำในการผ่อนชำระให้ลูกค้าธนาคาร มีรายละเอียด ดังนี้

ระยะเวลา 1 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2563

รายละเอียดการปรับลด:

บัตรเครดิตธนาคารออมสิน

บัตรเครดิต คือ บัตรที่ธนาคารออกให้สำหรับผู้ที่มีงานประจำ หรือมีเงินเดือน โดยยอดใช้จ่ายในบัตรเครดิตจะคำนวณตามฐานเงินเดือน สามารถใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้แล้วผ่อนชำระในภายหลัง เหมาะกับการซื้อของชิ้นใหญ่ ราคาสูง

การปรับลดอัตราการผ่อนชำระของบัตรเครดิตกับธนาคารออมสิน แต่เดิมอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำจะอยู่ที่ 10% ธนาคารได้ปรับลดลงกึ่งหนึ่ง เหลือ 5%

บัตรกดเงินสดธนาคารออมสิน

บัตรกดเงินสด คือ สินเชื่อประเภทหนึ่ง เป็นบัตรที่สามารถกดเงินจากตู้ ATM มาใช้ได้ก่อน แล้วผ่อนชำระทีหลัง โดยอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามตกลงกับธนาคาร และไม่สามารถนำบัตรไปรูดซื้อสินค้าได้

การปรับลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำของธนาคารออมสินเกี่ยวกับสินเชื่อบัตรเงินสด แต่เดิมขั้นต่ำการชำระอยู่ที่ 5% ปรับลดเป็น ยอดขั้นต่ำ 3%

มาตรการช่วยเหลือเศรษฐกิจนี้มีไปจนถึงสิ้นปี ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของลูกค้าบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดของธนาคารออมสิน แต่ถึงแม้จะมีมาตรการช่วยเหลืออกมา ผู้ใช้บริการบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดควรวางแผนการใช้จ่าย เพื่อป้องกันปัญหาหนี้สินที่มากเกินไป ใช้บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดให้เกิดประโยชน์มากกว่าเป็นโทษ

อ่านเพิ่มเติม: