สิทธิประโยชน์คุ้มครองการเดินทาง ผู้ถือบัตรเครดิตออมสิน

บัตรเครดิตออมสินมาพร้อมประกันคุ้มครองการเดินทางและกระเป๋าสูญหาย

บัตรเครดิตเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในยุคปัจจุบันที่กำลังพัฒนาเข้าสู่สังคมไร้เงินสด การใช้บัตรเครดิตมีประโยชน์หลายอย่าง เช่น การช่วยผ่อนจ่ายชำระในกรณีซื้อของชิ้นใหญ่หรือของราคาสูง การเป็นบัตรกดเงินสดในกรณีต้องการเงินสดใช้ด่วน การรับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่มีข้อจำกัดเฉพาะการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น นอกจากนั้นบัตรเครดิตบางชนิดอาจมีประกันติดมาด้วย เพื่อความสะดวกในการใช้ชีวิตมากขึ้น ไม่ต้องทำประกันเพิ่มเติมให้ยุ่งยาก บัตรเครดิตออมสินก็มีประกันเช่นกัน แต่เป็นประกันการเดินทางเพื่อให้เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตออมสิน

ประเภทของบัตรเครดิตออมสิน

บัตรเครดิตออมสินแบ่งออกอย่างกว้างเป็น 3 แบบ คือ

 1. บัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเมี่ยม (GSB Premium Credit Card) เป็นบัตรเครดิตเริ่มต้น เหมาะสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นทำงาน เงินเดือนประมาณ 15,000 บาทขึ้นไป
 2. บัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเชียส (GSB Precious Credit Card) เป็นบัตรเครดิตสำหรับวัยทำงานที่มีเงินเดือนปานกลาง ประมาณ 20,000 บาท
 3. บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ (GSB Prestige Credit Card) เป็นบัตรเครดิตผู้ที่มีรายได้สูง โดยมีทรัพย์สินรวมในธนาคารประมาณ 10 ล้านบาทขึ้นไป

การคุ้มครองการเดินทางกับบัตรเครดิตออมสิน

การคุ้มครองการเดินทางรวมไปถึงการคุ้มครองกระเป๋าสูญหายจะมีเฉพาะในบัตรเครดิตประเภทพรีเชียส (Precious) และประเภทเพรสทีจ (Prestige) เท่านั้น แต่บัตรเครดิตประเภทพรีเมี่ยม (Premium) ก็มีประกันนเช่นกัน แต่เป็นในส่วนของการคุ้มครองทรัพย์สินจากการโจรกรรม 30,000 บาท/ปี/บัตรเท่านั้น รายละเอียดประกันการเดินทางของลัตรเครดิตประเภทพรีเชียสและเพรสทีจมีดังนี้

บัตรเครดิตออมสิน พรีเชียส

 • คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง 8 ล้านบาท
 • คุ้มครองทรัพย์สินสูญหายระหว่างเดินทาง 40,000 บาท

บัตรเครดิตออมสิน เพรสทีจ

 • คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง 20 ล้านบาท
 • คุ้มครองทรัพย์สินสูญหายระหว่างเดินทาง 40,000 บาท
 • คุ้มครองการโจรกรรมระหว่างเดินทาง 30,000 บาท
 • มีสิทธิ์ใช้ห้องพักรับรองพิเศษที่สนามบิน Louis Tavern 1 ครั้งต่อปี
 • มีสิทธิ์เข้าใช้บริการห้องพักรับรองพิเศษที่สนามบินของสายการบินไทย (Royal Silk Lounge) 1 ครั้งต่อปี

สิทธิพิเศษอื่น ๆ ที่น่าสนใจของบัตรเครดิตออมสิน

ตัวอย่างสิทธิพิเศษอื่น ๆ ที่น่าสนใจของบัตรเครดิตออมสินแต่ละใบ

บัตรเครดิตออมสิน พรีเมี่ยม

 • คะแนน GSB Rewards 1,000 คะแนนสามารถแลกรับสลากออมสินได้ 2 หน่วย หน่วยละ 50 บาท โดยคะแนน GSB Rewards จะมาจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตออมสินทุก ๆ 25 บาท รับ 1 คะแนน
 • คะแนน GSB Rewards 3 คะแนนสามารถแลกแต้มรอยัล ออร์คิด พลัส (ROP Mileage) ได้ 1 ไมล์
 • ส่วนลดร้านอาหารและส่วนลดเมื่อใช้จ่าย

บัตรเครดิตออมสิน พรีเชียส

 

 • คะแนน GSB Rewards 1,000 คะแนนสามารถแลกรับสลากออมสินได้ 2 หน่วย หน่วยละ 50 บาท โดยคะแนน GSB Rewards จะมาจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตออมสินทุก ๆ 25 บาท รับ 1 คะแนน
 • คะแนน GSB Rewards 3 คะแนนสามารถแลกแต้มรอยัล ออร์คิด พลัส (ROP Mileage) ได้ 1 ไมล์
 • ประกันการเดินทางและทรัพย์สินสูญหายระหว่างเดินทาง
 • ส่วนลดร้านอาหารและส่วนลดเมื่อใช้จ่าย

บัตรเครดิตออมสิน เพรสทีจ

 • คะแนน GSB Rewards 1,000 คะแนนสามารถแลกรับสลากออมสินได้ 2 หน่วย หน่วยละ 50 บาท โดยคะแนน GSB Rewards จะมาจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตออมสินทุก ๆ 25 บาท รับ 1 คะแนน
 • คะแนน GSB Rewards 3 คะแนนสามารถแลกแต้มรอยัล ออร์คิด พลัส (ROP Mileage) ได้ 1 ไมล์
 • ประกันการเดินทางและทรัพย์สินสูญหายระหว่างเดินทาง
 • ห้องพักรับรองพิเศษที่สนามบิน
 • ชุดน้ำชาจาก High Tea จาก TWG TEA และ Harrods TEAROOM
 • ส่วนลดพิเศษค่ากรีนฟีสูงสุด 50% ณ สนามกอล์ฟชั้นนำ
 • ส่วนลดร้านอาหารและส่วนลดเมื่อใช้จ่าย

บัตรเครดิตออมสินให้สิทธิประโยชน์มากมายแก่ผู้ที่ถือบัตร โดยเฉพาะประกันการเดินทาง เนื่องจากการเดินทางไกล การสื่อสารและการประสานงานทำได้ยากกวาเดิม หากมีประกันการเดินทางจะทำให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถรับมือได้ง่ายขึ้น อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิด การป้องกันไว้ก่อนจึงดีที่สุด หากถือบัตรที่ไม่มีประกันการเดินทางสามารถพิจารณาทำประกันเพิ่มเติมได้จากธนาคารที่ใช้บริการอยู่ โดยควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนเสมอ

อ่านเพิ่มเติม: