Central Chinese New Year 2011

พิเศษ Promotions ต้อนรับปีใหม่ ช้อปผ่านบัตรเครดิต HSBC รับเงินคืน 5%

Promotions ต้อนรับปีใหม่ ช้อปผ่านบัตรเครดิต HSBC รับเงินคืน 5%

รับเงินคืน 5% เมื่อช้อบครบทุก 2,000 บาท/ ใบเสร็จ

(จำกัดยอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท/บัตร/วัน และไม่เกิน 100,000 บาท/บัตร ตลอดรายการ)

พิเศษ เฉพาะบัตรแพลทินัมและพรีเมียร์
รับเพิ่ม ตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฯ – ฮ่องกง สูงสุด 2 ที่นั่ง มูลค่า 25,600 บาท
เมื่อช้อปสะสมครบ 100,000 บาทขึ้นไป /บัตร/วัน
(จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท/บัตร ตลอดรายการ)
*ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-ฮ่องกงรับเป็น 40,000 คะแนนสะสม Travel Rewards เทียบเท่าไมล์สะสม
20,000 Asia Miles (บัตรแพลทินั่ม – 1 ที่นั่ง) และ 40,000 Asia Miles (บัตรพรีเมียร์ – 2 ที่นั่ง)

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์
1. : พิมพ์ CNY ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก
2. : ส่งไปที่ 4268888 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
(อภิสิทธิ์สำหรับบัตรพรีเมียร์รับสิทธิ์โดยไม่ต้องลงทะเบียน)

*ข้อกำหนดและเงื่อนไขร่วมรายการ

1. สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตเอชเอสบีซีที่ออกโดยธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทยเท่านั้น
(ไม่รวมบัตรนิติบุคคล)
2. สำหรับสมาชิกบัตรหลักที่ลงทะเบียนร่วมรายการทาง SMS ภายในวันที่ 15 ก.พ. 54 และได้รับข้อความ
ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียน
3. สมาชิกบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกและไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืนให้
4. สมาชิกบัตรฯ ต้องรวบรวมใบเสร็จและเซลล์สลิปที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเอชเอสบีซี ภายใต้ชื่อ – สกุลเดียวกัน โดยธนาคารจะคำนวณยอดการเครดิตเงินคืน จากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตระหว่างวันที่ 13 ม.ค. – 15 ก.พ. 54 ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขา (ไม่นับรวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ของยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง การซื้อสินค้าที่ซูเปอร์สปอร์ต เพาเวอร์บาย บีทูเอส ท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต โฮมเวิร์ค การซื้อบัตรของขวัญ สินค้าและร้านค้าเช่า)
5. ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริมจะคำนวณรวมกันโดยอัตโนมัติ และยอดใช้จ่ายต่างบัญชีไม่สามารถนับ
รวมกัน
6. ยอดเงินเครดิตคืนจะถูกคำนวณที่อัตราเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งจะคำนวณจากยอดใช้/บัญชีบัตร/วัน
7. จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท/บัตร/วัน และไม่เกิน 100,000 บาท/บัตร ตลอดรายการ
8. สำหรับบัตรพรีเมียร์และแพลทินั่ม หากมียอดใช้จ่ายสะสมครบ 100,000 บาท ขึ้นไป/บัตร/วัน รับคะแนนสะสม Travel Rewards 40,000 คะแนน เที่ยบเท่า ไมล์สะสม 20,000 Asia Miles (1 ที่นั่ง สำหรับบัตรแพลทินั่ม) และ 40,000 Asia Miles (2 ที่นั่งสำหรับบัตรพรีเมียร์)
9. การเครดิตเงินคืนจะถูกนำเข้าบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรหลักหลังจบรายการ ภายในวันที่ 15 เม.ย. 54 ทั้งนี้การเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้
10. กรณีที่ทางสมาชิกบัตรปฏิเสธการจ่ายเงินรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือทางร้านค้าคืนยอดใช้จ่ายผ่าน
บัตรเครดิตไม่ว่ากรณีใดๆ ภายหลังจากที่ทางธนาคารได้เครดิตเงินคืนพิเศษเข้าบัญชีบัตรเครดิตไปแล้ว
ธนาคารจะเรียกเก็บเป็นเงินเครดิตคืนจากบัญชีบัตรเครดิตนั้นโดยคิดในอัตรา 1,000 คะแนน = 100 บาท
11. ธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ และสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่
ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ SMS และเซลล์สลิปไว้เพื่อการ
ตรวจสอบในกรณีจำเป็น
12. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า และคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
Previous articleลุ้นรับของขวัญปีใหม่กับ KBank Live Gifting
Next articleโปรโมชั่น รับเงินคืนสูงสุด 5% ทุกครั้งที่เติมน้ำมันผ่านบัตร HSBC