สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัยคืออะไร ใครสมัครได้บ้าง ?

ads

ออมสิน ปล่อยสินเชื่อใหม่ เอาใจผู้สูงวัย

ตามที่ทราบกันดีว่า ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านจากสังคมผู้สูงอายุ ไปสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ หลังพบว่า ในปี 2564 มีสัดส่วนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งปัจจุบัน ไทยมีประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมากถึงร้อยละ 15 หรือมากกว่า 10 ล้านคนแล้ว ทั้งมีแนวโน้มว่า ผู้สูงอายุในบ้านเราจะมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้น เนื่องจากผู้สูงอายุหลายคนหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากจากเดิม เมื่อเป็นเช่นนี้ เงินที่เตรียมไว้เพื่อการเกษียณอายุอาจไม่เพียงพอจนวันสุดท้ายของชีวิต

ด้วยเหตุนี้เอง ทั้งหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการเงินหลาย ๆ แห่ง เริ่มมีนโยบายใหม่ ๆ เพื่อมาช่วยเหลือผู้สูงอายุมากขึ้น หนึ่งในนั้นก็คือ “สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย” ของธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การเงินทางเลือกใหม่สำหรับผู้สูงอายุที่น่าสนใจไม่น้อย และวันนี้เราจะพาไปดูกันว่า สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย คืออะไร ? ใครมีสิทธิ์ยื่นขอสินเชื่อบ้าง ตามไปดูคำตอบเลย

สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย คืออะไร ?

เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ธนาคารออมสิน ออกมาให้เพื่อผู้สูงอายุยื่นกู้ เพื่อนำเงินก้อนดังกล่าวไปเป็นทุน หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจทดแทนการใช้หนี้นอกระบบ โดยธนาคารออมสินจะให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกิน 200,000 บาท

คุณสมบัติผู้กู้ สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย

(1) ผู้กู้สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย ต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยเมื่อรวมเวลาในการผ่อนแล้วต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี อาทิ

  • อายุ 60 ปี ยื่นกู้และผ่อนชำระ 4 ปี แบบนี้กู้ได้ (รวมระยะกู้+ผ่อน = 64 ปี ซึ่งไม่เกินกำหนด)
  • อายุ 64 ปี ยื่นกู้และผ่อนชำระ 3 ปี แบบนี้กู้ได้ (รวมระยะกู้+ผ่อน = 67 ปี ซึ่งไม่เกินกำหนด)
  • อายุ 69 ปี ยื่นกู้และผ่อนชำระ 4 ปี แบบนี้ไม่ได้ (รวมระยะกู้+ผ่อน = 73 ปี ซึ่งเกินกำหนด)
  • อายุ 68 ปี ยื่นกู้และผ่อนชำระ 3 ปี แบบนี้ไม่ได้ (รวมระยะกู้+ผ่อน = 71 ปี ซึ่งเกินกำหนด)

ทั้งนี้ ธนาคารออมสินจะคิดอัตราดอกเบี้ยตามเกณฑ์ของสินเชื่อ ต้องกู้และเลือกผ่อนไม่ต่ำกว่า 3 ปี (36 งวด) และไม่เกิน 10 ปี (120 งวด)

(2) เป็นผู้ประกอบการรายย่อย อาทิ ผู้ประกอบการอาชีพค้าขายบริการและผลิตสินค้าอุปโภคเพื่อจำหน่าย

(3) มีสถานที่ประกอบอาชีพ/ที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อไป

ยื่นกู้สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย ต้องใช้หลักประกันไหม

ให้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrereneurs ค้ำประกัน โดยลูกค้าเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกันในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ของภาระค้ำประกัน ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป ตลอดอายุสัญญา

นี่ถือเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่น่าจะตอบโจทย์ของกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการเงินไปเป็นทุนหมุนเวียนค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจ หรือเสริมสภาพคล่องทางการเงินหลังได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเช็คคุณสมบัติในการขอสินเชื่อพร้อมรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ผ่านทางเว็บไซต์ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1115

✔ คลิกสมัคร “สินเชื่อประเภทต่าง ๆ” ได้ที่นี่ >>>


READ MORE :