Home บัตรเครดิต Bank KTBA คือธนาคารอะไร? เป็นตัวย่อเกี่ยวกับอะไร?

KTBA คือธนาคารอะไร? เป็นตัวย่อเกี่ยวกับอะไร?

KTBA คือธนาคารอะไร? เป็นตัวย่อเกี่ยวกับอะไร?

ตัวย่อ KTBA มาจากไหน?

หลายคนคงไม่รู้คุ้นหูคุ้นตากับตัวย่อ KTBA อย่างแน่นอน นำไปสู่คำถามว่าตัวย่อนี้มันคืออะไร มีที่มาจากไหน หรือธนาคารอะไรเปลี่ยนชื่อหรือเปล่า ถ้าดูความเป็นไปได้ก็คงจะเห็นว่าตัวย่อนี้ใกล้เคียงกับตัวย่อธนาคารแห่งหนึ่งที่เรารู้จักดี นั่นก็คือ ธนาคารกรุงไทย ที่ใช้ตัวย่อภาษาอังกฤษของธนาคารว่า “KTB” แล้วอย่างนี้ KTBA เกี่ยวข้องกับกรุงไทยหรืเปล่าหรือแค่บังเอิญมีอักษร 3 ตัวหน้าเหมือนกันเฉย ๆ คำตอบคือ KTBA เกี่ยวข้องกับธนาคารกรุงไทย แต่ไม่ใช่เพราะธนาคารกรุงไทยเปลี่ยนชื่อหรืออะไร แต่เป็นตัวย่อบริการของกรุงไทย โดยตัวย่อ KTBA จะพบใน 2 กรณีหลัก ๆ คือ

1 KTBA = KRUNGTHAI BANK ACCOUNT

ตัวย่อ KTBA ที่ทุกคนพบเห็นกันบ่อย ๆ ก็คือตัวย่อนี้ที่บริเวณใบเสร็จหรือสลิปธนาคารเวลาทำการโอนเงินหรือถอนเงินนั่นเอง โดยถ้าใครอ่านใบเสร็จการโอนเงินภาษาอังกฤษทุกครั้งจะสังเกตว่าภายในใบเสร็จจะมีอักษรย่อ KTBA อยู่ ซึ่งตรงนี้หมายถึงการทำธุรกรรมมผ่านบัญชีหรือแอคเคาท์ของธนาคารกรุงไทยนั่นเอง

2 KTBA = KRUNGTHAI BANK ADVISORY COMPANY LIMITED.

ธนาคารกรุงไทยเป็น 1 ใน 5 ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย การดำเนินงานของธนาคารก็มีหลากหลาย หนึ่งในนั้นก็คือการก่อตั้งบริษัท KTB Advisory co.,Ltd.หรือบริษัทกรุงไทย แอดไวเซอรี่ เป็นบริษัทที่ให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนแก่ภาครัฐและภาคเอกชนแบบครบวงจร เช่น การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุน การประเมินมูลค่าหุ้นหรือกิจการ โดยผู้ให้คำปรึกษาคือพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการลงทุนจากธนาคารกรุงไทยเอง มีความน่าเชื่อถือและมากประสบการณ์

การดำเนินของธนาคารมีอย่างหลากหลาย ไม่เฉพาะการรับฝาก – ถอนเงินเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องการลงทุนต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ สิ่งเหล่านี้ช่วยให้ธนาคารสามารถดำเนินงานต่อไปได้ และเป็นที่มาของการจัดตั้ง KTBA ตัวย่อที่เรากำลังหาคำตอบกันอยู่ และตอนนี้เนสก็ได้คำตอบแล้ว คราวหลังเมื่อเจอคำว่า KTBA ในใบเสร็จจะได้รู้ว่าคือแอคเคาท์นั่นเองนอกเหนือจากนั้นก็คือชื่อบริษัทย่อยของธนาคารกรุงไทย

อ่านเพิ่มเติม:

Exit mobile version