KTC พี่เบิ้ม คืออะไร มีสินเชื่ออะไรบ้าง?

KTC พี่เบิ้ม คืออะไร บริการสินเชื่อใหม่จากเคทีซี

ในปัจจุบันสินเชื่อประเภทต่างๆ ถือได้ว่าเข้ามามีบทบาทต่อคนยุคใหม่มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสินเชื่อเงินสด สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ ร่วมถึงบัตรเครดิตต่างๆ เช่นการหมุนเวียนค่าใช้จ่ายของเรานั้นมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น อีกทั้งมีหลากหลายสถาบันการเงินและธนาคารที่จัดทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อตอบรับความต้องการในการใช้จ่ายของบุคคลยุคใหม่กับทางเลือกหลากหลาย

KTC พี่เบิ้ม

KTC อีกหนึ่งสถาบันการเงินที่มีผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินหลากหลาย ให้เราสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินได้ตามที่ต้องการอีกครั้งตั้งแต่ในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมาบริษัท KTC เตรียมขยายตลาดสินเชื่อให้กว้างมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในส่วนของสินเชื่อด้านต่างๆ จากผู้ใช้ KTC พี่เบิ้มสินเชื่อรูปแบบใหม่จาก KTC ซึ่งถือเป็นการรวมสินเชื่อทั้งในส่วนของนาโนไฟแนนซ์ ทิสโก้ไฟแนนซ์ และสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน โดยจะมีการเจาะกลุ่มลูกค้าตั้งแต่ลูกค้าที่มีรายได้ขั้นต่ำ 8,000 บาทต่อเดือนโดยคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.89% ต่อเดือน

KTC พี่เบิ้มคืออะไร

KTC พี่เบิ้มคือบริการสินเชื่อส่วนบุคคลในรูปแบบใหม่ ที่มีขั้นตอนการขอสินเชื่อที่ง่าย อีกทั้งยังสามารถรู้ผลอนุมัติ และโอนเงินได้ทันที ซึ่งถือเป็นสินเชื่อด่วนที่เหมาะกับคนยุคใหม่

สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม


สินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้มถือเป็นอีกหนึ่งเพื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ให้คุณสามารถเปลี่ยนเล่มทะเบียนรถเป็นเงินสด เพื่อนำไปใช้จ่ายต่างๆ ที่สำคัญตามที่คุณต้องการสำหรับคนที่เป็นเจ้าของรถยนต์หรือรถกระบะ โดยสามารถสมัครได้ง่ายๆ ไม่จำกัดอาชีพอีกทั้งไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน สามารถรู้เหมือนอนุมัติได้ทันทีและยังมีรถขับไม่ต้องโอนเล่ม สำหรับคนมีรถและมีเล่มทะเบียนรถที่เป็นชื่อของตนเอง เมื่อสมัครเสร็จสามารถรู้ผลได้ทันทีหลังจากนี้ยังให้คุณสามารถเลือกผ่อนเบาๆ เลือกผ่อนได้นาน สูงสุด 60 เดือน ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ โดยคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก สามารถโปะได้ไม่มีค่าปรับ โดยสามารถจ่ายค่างวดสะดวกได้ที่จุดบริการ KTC Touch รวมถึงช่องทางของธนาคารกรุงไทยได้ทั่วประเทศ

สินเชื่อทะเบียนรถพี่เบิ้ม KTC
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 20 ถึง 65 ปีบริบูรณ์
 • มีรายได้ขั้นต่ำ 8,000 บาทต่อเดือน
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 4 เดือนหากเป็นเจ้าของกิจการต้องดำเนินธุรกิจไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • มีโทรศัพท์บ้านหรือที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้สะดวก
 • มีรถยนต์หรือรถกระบะของตนเองเฉพาะรุ่นรถยนต์ที่อายุไม่เกิน 15 ปี
เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่นหนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด (ฉบับจริง) หรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 หรือเอกสารแสดงการประกอบอาชีพ
 • สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร หรือ สถาบันการเงินย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย
 • พ.ร.บ. และ กรมธรรม์ประกันภัยภาคสมัครใจ (ถ้ามี)
 • ทะเบียนรถเล่มจริง มีชื่อผู้กู้เป็นเจ้าของเท่านั้น

สำหรับใครที่มีรถยนต์หรือต้องการใช้เงินด่วนสินเชื่อทะเบียนรถยนต์จาก KTC พี่เบิ้ม ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับบริการใหม่ที่นอกจากจะให้คุณยังมีรถใช้ขับ และสามารถเลือกผ่อนชำระ รวมถึงใช้ฐานเงินเดือนเริ่มต้นที่ 8,000 บาทเท่านั้น พร้อมทั้งยังให้คุณสามารถเลือกสมัครได้ทุกอาชีพและสามารถรู้ผลการอนุมัติได้เลยไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ค่อนข้างสะดวกสบายสำหรับคนมีรถและคนที่ต้องการสินเชื่อสำหรับการหมุนเวียนการใช้จ่ายต่างๆ อีกทั้งยังเป็นดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่ให้คุณสามารถเลือกชำระตามที่คุณต้องการโดยยอดดอกเบี้ยไม่พุ่งสูงจนเกินไปอีกด้วย

 READ MORE :