ทำความเข้าใจก่อนกู้ สินเชื่ออิ่มใจออมสิน วงเงินสูงสุด 1 แสน

ads

สินเชื่ออิ่มใจ เพื่อธุรกิจร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม

นับตั้งแต่มีการระบาดของโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างหนัก มีผู้คนตกงานมากมาย หลายธุรกิจต้องปิดกิจการ อย่างเช่นธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าได้รับผลกระทบ เนื่องจากมาตรการลดการแพร่ระบาดที่มีการสั่งให้ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ห้ามนั่งรับประทานภายในร้าน กำหนดเวลาเปิด-ปิด และอื่น ๆ สำหรับในประเทศไทย มีผู้ประกอบกิจการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

การยื่นกู้ขอสินเชื่อจึงเป็นหนทางหนึ่งที่จะทำให้มีเงินหมุนเวียน การเงินมีสภาพคล่องมากขึ้น สามารถเปิดร้านอาหารหรือเครื่องดื่มได้ตามปกติ โดยสินเชื่อที่คนเปิดร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้ คือ สินเชื่ออิ่มใจ จากธนาคารออมสิน สินเชื่อเพื่อธุรกิจร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งก่อนที่จะตัดสินใจขอสินเชื่อ บทความนี้ก็ขอแนะนำข้อมูลสินเชื่ออิ่มใจเบื้องต้นให้ได้ทราบกันก่อน เพื่อประกอบการตัดสินใจ

จุดเด่นของสินเชื่ออิ่มใจ

สินเชื่ออิ่มใจมีจุดเด่นที่มีเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ให้กับผู้ประกอบการกิจการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหารห้องแถว ร้านอาหารในห้าง/ฟู้ดคอร์ท ร้านอาหารภัตตาคาร ร้าน Food Truck ร้าน Pop-Up Store ร้าน Booth & Kiosk ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ Covid-19

สินเชื่ออิ่มใจ

วงเงินกู้สูงสุดของสินเชื่ออิ่มใจ

มีวงเงินกู้สินเชื่ออิ่มใจ สูงสุดไม่เกินรายละ 100,000 บาท แบ่งเป็นร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ดังนี้

รูปแบบที่ 1 ได้แก่ ร้านที่เป็น Booth, Food Truck, Pop-Up Store, Food Court หรือร้านที่มีลักษณะเดียวกัน

รูปแบบที่ 2 ได้แก่ ภัตตาคาร, ร้านในห้างสรรพสินค้า, ร้านอยู่ในห้องแถว หรือร้านอยู่ในอาคารพาณิชย์

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสินเชื่ออิ่มใจ

มีอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.99 ต่อปี และ อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวก ร้อยละ 3.00 ต่อปี ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ ส่วนค่าธรรมเนียมให้ยกเว้น

ระยะเวลาการผ่อนชำระคืน

การผ่อนชำระเงินคืนให้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี หรือ 60 งวด โดยรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 6 งวดแรก ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย

หลักประกันเงินกู้สินเชื่ออิ่มใจ

ไม่ต้องใช้หลักประกันในการยื่นกู้สินเชื่อ

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่ออิ่มใจ

 • เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่มีร้านลักษณะจำหน่ายถาวร อาทิ ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า/ห้องแถว/อาคารพาณิชย์ ร้านอาหารแบบภัตตาคาร ร้านอาหารแบบบูธหรือฟู้ดทรัค และอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ร้านหาบเร่ แผงลอย รถเข็น
 • เป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • แนบไฟล์ภาพถ่ายของผู้ขอสินเชื่อที่ถ่ายคู่กับสถานประกอบการ และยืนยันการไม่เลิกจ้างแรงงานที่อยู่ในระบบลงทะเบียน
 • มีที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการที่แน่นอน
 • ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

เอกสารการขอสินเชื่ออิ่มใจ

การขอสินเชื่ออิ่มใจ จะต้องใช้เอกสารประกอบเพื่อลงทะเบียน ดังนี้

 • ไฟล์ถ่ายภาพผู้ขอสินเชื่อและสถานประกอบการ ซึ่งจะต้องเห็นลักษณะร้านอย่างชัดเจน
 • ไฟล์เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของกิจการ เช่น สัญญาเช่าร้าน สัญญาเฟรนไชส์ ทะเบียนพาณิชย์ เอกสารทะเบียนการค้า
 • แผนที่สถานประกอบการ
 • Link ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ใน Social Media

ช่องทางบริการขอสินเชื่ออิ่มใจ

 • ลงทะเบียนขอสินเชื่อด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ gsb.or.th หรือติดต่อที่ธนาคารออมสินสาขาที่สะดวก
 • เมื่อผ่านการคัดกรองคุณสมบัติที่ธนาคารกำหนดเรียบร้อยแล้ว ให้ยื่นขอสินเชื่อผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo

ขั้นตอนการยื่นขอสินเชื่ออิ่มใจ

 • ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ gsb.or.th โดนแนบไฟล์หลักฐานเอกสารการเป็นเจ้าของและรูปถ่ายผู้ขอสินเชื่อกับสถานประกอบการ เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค. 64 เป็นต้นไป
 • ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น หลังจากที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ภายใน 5 วันทำการ
 • ตรวจสอบผลการพิจารณา หากผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น ให้สมัครขอสินเชื่ออิ่มใจที่แอปพลิเคชัน MyMo
 • อนุมัติและทำสัญญาขอสินเชื่อผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo

เรียกได้ว่าสินเชื่ออิ่มใจ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ให้สามารถเปิดกิจการต่อไปได้ สามารถขอสินเชื่อได้ตามขั้นตอนข้างต้น หากมีข้อสงสัย อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ GSB Contact Center โทร 1115

คลิกสมัครสินเชื่อและบัตรเครดิตได้ที่นี่ >>>

READ MORE>>>