กรุงไทยออกมาตรการช่วยเหลือ “พักหนี้” ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ

ads

ธนาคารกรุงไทยช่วยเหลือลูกค้าฝ่าพิษเศรษฐกิจ พักชำระหนี้

จากสถานการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจ ทำให้ธุรกิจทั้งใหญ่และเล็กหลายธุรกิจต้องชะงัก และผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่ได้มีเพียงเจ้าของธุรกิจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพนักงานบริษัท บุคคลทั่วไปด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกหนี้ทุกกลุ่ม ธนาคารกรุงไทยจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ด้วยการพักชำระหนี้ ซึ่งจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไร จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างเพื่อขอพักชำระหนี้ ไปดูกันเลยค่ะ

พักชำระหนี้ มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้จากธนาคารกรุงไทย

จากวิกฤติเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงไทยได้แสดงความห่วงใยต่อลูกค้า ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจ ให้สามารถขอพักชำระหนี้และขยายเวลาชำระหนี้ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ลูกค้าบุคคล – สินเชื่อบ้านและสินเชื่อบุคคล พักชำระเงินต้นได้สูงสุด 12 เดือน
 • ลูกค้าธุรกิจ – พักชำระหนี้ เงินต้น สูงสุด 12 เดือน และ ขยายเวลาชำระหนี้ P/N และ Trade Finance สูงสุด 6 เดือน

โดยลูกค้าธนาคารกรุงไทย สามารถติดต่อขอรับความเหลือในการพักชำระหนี้และขยายเวลาชำระหนี้ ได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาและสำนักงานธุรกิจทั่วประเทศ หรือผ่านทาง Call Center โทร. 02-111-1111 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ด้วยภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ มาตรการพักชำระหนี้ของธนาคารกรุงไทย จึงถือได้ว่าเป็นตัวช่วยอย่างมากสำหรับผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ รวมถึงบุคคลทั่วไปด้วย เพื่อร่วมฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจกับลูกค้ากรุงไทย โดยมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างหนี้สินและเพิ่มสภาพคล่องให้กับลูกค้าที่กู้สินเชื่อบุคคลและกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งสามารถขอวงเงินจากสินเชื่อ Home for Cash ได้เพิ่มเติม ปรับการพักชำระหนี้เงินต้นวงเงินสินเชื่อระยะยาว (Term Loan) และขยายเวลาชำระหนี้สำหรับตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ SME ขนาดกลางและขนาดเล็กที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โรงแรม การส่งออก ส่วนลูกค้าธุรกิจรายใหญ่นั้น จะมีมาตรการที่เหมาะสมกับแนวทางธุรกิจและมาตรการอื่น ๆ

แนะนำสินเชื่อ Home for Cash

สำหรับผู้ที่เป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารกรุงไทย และอยากเพิ่มวงเงินสินเชื่อ ขอแนะนำสินเชื่อ Home for Cash เป็นสินเชื่อที่มีจุดเด่น คือ สามารถนำไปใช้จ่ายได้ตามความต้องการทั่วไป, นำไปชำระเบี้ยประกันชัวิตได้, เลือกกู้ได้ตามใจ ทั้งวงเงินหมุนเวียนและกำหนดระยะเวลา และกู้ง่าย สามารถกู้ได้ทั้งลูกค้าสินเชื่อบ้านรายใหม่และรายเก่า

อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อน

ระยะเวลาผ่อน อัตราดอกเบี้ยต่อปี
เงินกู้สินเชื่อแบบกำหนดระยะเวลา (Term Loan)
น้อยกว่า 2 ปี MRR
ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป MRR – 0.5%

 

ประเภทสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยต่อปี
เงินกู้สินเชื่อแบบหมุนเวียน (Revolving Loan) MRR + 1.0%

การให้วงเงิน จะให้วงเงินตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ และวงเงินกู้จะรวมกับยอดหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่แล้ว สำหรับการชำระหนี้ จะแบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้ แบบกำหนดระยะเวลา ผ่อนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือนจำนวนที่เท่ากัน แบบหมุนเวียน จะผ่อนชำระดอกเบี้ยในทุกเดือน

เอกสารที่ใช้สมัครขอสินเชื่อ

 • บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้กู้และผู้กู้ร่วม
 • ทะเบียนบ้านของทั้งผู้กู้และผู้กู้ร่วม
 • ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/ใบมรณะของคู่สมรส ทั้งผู้กู้และผู้กู้ร่วม
 • หนังสือเปลี่ยนชื่อนามสกุลของผู้กู้และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองรายได้ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม
 • Statement ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน ทั้งของผู้กู้และผู้กู้ร่วม
 • เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน
 • สัญญาซื้อขาย/สัญญาว่าจ้าง/แบบแปลน/ใบอนุญาตก่อสร้าง
 • ใบเสร็จชำระเงินการผ่อนชำระ 3 เดือนสุดท้าย
 • ใบเสร็จรับเงินจากการผ่อนชำระเงินดาวน์

ใครที่เป็นลูกค้าธนาคารกรุงไทยและอยากขอพักชำระหนี้หรือขยายเวลาชำระหนี้ สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งธนาคารกรุงไทยก็มีมาตรการออกมาเพื่อช่วยเหลือลูกค้าทุกคน

READ MORE>>>