J-money สินเชื่อส่วนบุคคล 2563

สินเชื่ออีกหนึ่งรูปแบบของผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในยุคปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับหลายๆ คน ที่เผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจหรือแม้แต่การขาดสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งก็มีสถาบันการเงินและธนาคารหลากหลายแห่งที่จัดทำผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินเพื่อตอบโจทย์ความต้องการทางด้านการใช้จ่ายต่างๆ ในส่วนของประเภทสินเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อบัตรกดเงินสด สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ มีเงื่อนไขการพิจารณาการขอสินเชื่อขึ้นอยู่กับธนาคารหรือสถาบันการเงินที่กำหนด รวมถึงสินเชื่อบางประเทศอาจต้องใช้บุคคลหรือทรัพย์สินในการค้ำประกันด้วย

สินเชื่อส่วนบุคคล ถือเป็นอีกหนึ่งประเภทสินเชื่อที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สินเชื่อส่วนบุคคลของหลากหลายธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นก็จะมีแยกย่อยออกไปหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นไปในส่วนของสินเชื่อที่ให้กู้ยืมเงินได้แบบเป็นเงินก้อนและส่วนใหญ่จะไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลในการทำประกัน สำหรับคนที่ต้องการเงินสดในการนำไปใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ จะมีทั้งในรูปแบบของการโอนเงินเข้าบัญชีตามวงเงินสินเชื่อที่ได้รับ โดยอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม จะขึ้นอยู่ที่ธนาคารกำหนด โดยเราสามารถเลือกผ่อนชำระสินเชื่อเป็นรายงวดได้และส่วนใหญ่สินเชื่อส่วนบุคคลจะเป็นไปในรูปแบบลดต้นลดดอก ระยะเวลาการผ่อนชำระเงินกู้สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 60 เดือน อีกทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลยังให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ของเราอีกด้วย

J-money สินเชื่อส่วนบุคคล


J-money สินเชื่อส่วนบุคคล
J-money สินเชื่อส่วนบุคคล

เจมันนี่ (J-Money) ถือเป็นอีกหนึ่งสถาบันการเงินที่มีในส่วนของผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ที่ต้องการเงินสดในการนำไปใช้จ่ายสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าบ้านค่ารถค่าเทอม หรือการลงทุน รวมไปถึงการหมุนเวียนค่าใช้จ่ายเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ตัวคุณเอง โดยจึงเชื่อส่วนบุคคลเจมันนี่ให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้หรือ 500,000 บาทต่อบุคคล และสามารถผ่อนชำระเป็นรายงวดได้นานสูงสุดถึง 60 เดือน ดอกเบี้ยคิดเป็นแบบลดต้นลดดอก เริ่มต้นที่ 18% ต่อปี และยังโอนเงินสดเข้าบัญชีที่ระบุไว้ในเอกสารการสมัครโดยตรง หลังผ่านการอนุมัติซึ่งการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อนั้นจะอยู่ในช่วง 3-14 วัน หลังจากที่เอกสารครบถ้วนโดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดเรื่องสินเชื่อส่วนบุคคลของเจมันนี่นั้นไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันหรือไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน

คุณสมบัติผู้ที่สามารถสมัครสินเชื่อเจมันนี่
  • สัญชาติไทย มีอายุ 20-55 ปีบริบูรณ์
  • มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
  • มีอายุการทำงาน 6 เดือนขึ้นไป
  • มีเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้
เอกสารประกอบการสมัคร
  • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
  • เอกสารแสดงรายได้ สลิปเงินเดือนหนังสือรับรองเงินเดือน (ตัวจริงหรือสำเนา) พร้อม สำเนาบัญชีเงินฝาก หรือรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 หรือ 6 เดือน
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
สินเชื่อเจมันนี่
สินเชื่อเจมันนี่

สินเชื่อ J-Money สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อสำหรับหมุนเวียนในส่วนของเงินสดและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ให้คุณสามารถเลือกขอสินเชื่อที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่สถาบันการเงินกำหนดอีกทั้งยังสามารถนำเงินที่ได้มาหมุนเวียนค่าใช้จ่าย ได้ตามที่คุณต้องการพร้อมทั้งเลือกระยะเวลาการผ่อนชำระกับอัตราดอกเบี้ยที่ไม่สูงจนเกินไป นอกจากนี้ ยังให้คุณสามารถเลือกสมัครสินเชื่อเจมันนี่ได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางออนไลน์หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Contact Center 1258

READ MORE : 

Previous articleJ-money สินเชื่อรถยนต์ ไม่มีคนค้ำ 2565
Next article10 กระเป๋าใส่โทรศัพท์มือถือ ดีไซน์ดี ราคาโดน