ads

สินเชื่อบุคคล speedy loan ธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อ คือ หนึ่งของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ธนาคาร หรือ สถาบันการเงินเป็นผู้จัดทำ เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้จ่าย ซึ่งเป็นไปในรูปแบบต่างๆ สินเชื่อบุคคลถือเป็นสินเชื่อที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งสินเชื่อบุคคลผู้กู้จะได้รับเงินก้อน เพื่อนำไปใช้จ่ายตามความเหมาะสมและวัตถุประสงค์ของผู้ขอ ซึ่งวงเงินการอนุมัติส่วนมากจะอยู่ที่ประมาณ 5 เท่าของเงินเดือนที่ยื่น ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ต้องมีบุคคล หรือ หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน ซึ่งระยะเวลาในการู้จะแตกต่างกันออกไปตามเงื่อนไขที่สถาบันการเงินเป็นผู้กำหนด อีกทั้งอัตราดอกเบี้ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 15-18% ต่อปี สามารถชำระคืนเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆ กัน อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก อีกทั้งเมื่อได้รับการอนุมัติสินเชื่อสถาบันการเงินจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผู้สมัครยื่นไว้

สินเชื่อบุคคล SPEEDY LOAN จากธนาคารไทยพาณิชย์

Speedy Loan
Speedy Loan

อีกหนึ่งประเภทสินเชื่อบุคคลที่ได้รับความนิยมและหลายคนกำลังให้ความสนใจ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องพบเจอทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และสภาวะเศรษฐกิจ ทำให้สินเชื่อกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมาก  สินเชื่อบุคคล SPEEDY LOAN สินเชื่อเงินสดได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน รับเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร พร้อมวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ และสะดวกสบายกับหลายช่องทางการผ่อนชำระ พร้อมให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 3 ล้านบาท ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน เมื่อขอสินเชื่อไปแล้วได้รับการอนุมัติ ธนาคารจะโอนเงินกู้เข้าบัญชีธนาคารที่ผู้กู้ได้แจ้งไว้

วงเงินอนุมัติตั้งแต่

20,000 – 30,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 24 เดือน

30,001 – 99,999 บาท ผ่อนได้สูงสุด 60 เดือน

100,000 – 3,000,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 72 เดือน

อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อบุคคล Speedy Loan
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคล Speedy Loan
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคล Speedy Loan
คุณสมบัติผู้สมัคร
  • มีอายุระหว่าง 20-60 ปี
  • รายได้ขั้นต่ำ15,000 บาท สำหรับพนักงานประจำ (ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้ว) และ 15,000 บาท สำหรับเจ้าของธุรกิจ
  • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
  • สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายบนหน้าบัตร พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
  • สลิปเงินเดือนปัจจุบัน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน (สำหรับพนักงานประจำ)
  • สำเนาหนังสือจดทะเบียน,ห้างหุ้นส่วน จากกระทรวงพาณิชย์ และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (สำหรับเจ้าของกิจการ)
  • สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการโอนเงินเข้า

*สำหรับผลการอนุมัติหลังจากที่ยืนเอกสารครบถ้วนแล้ว ทางธนาคารจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาและแจ้งผลให้ทราบ ภายใน 7-14 วันทำการ

สินเชื่อบุคคล SPEEDY LOAN ไทยพาณิชย์
สินเชื่อบุคคล SPEEDY LOAN ไทยพาณิชย์

สินเชื่อบุคคล SPEEDY LOAN อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการเงินก้อน สำหรับการหมุนเวียนสภาพคล่องทางการเงิน อีกทั้งอัตราดอกเบี้ยไม่สูง เลือกระยะเวลาในการผ่อนชำระได้ อีกทั้งเป็นในรูปแบบของการลดต้นลดดอกมีช่องทางในการชำระเงินคืนที่หลากหลาย นอกจากนี้ไทยพาณิชย์ยังมีในส่วนของสินเชื่อประเภทอื่นๆ ที่ตอบสนองความต้องการทางด้านการเงินที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ สินเชื่อรีไฟแนนซ์ สินเชื่อบุคคลที่ให้คุณสามารถสมัครได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางออนไลน์

 READ MORE :