ขอสินเชื่อบ้านไม่มีสลิปเงินเดือนทำได้หรือไม่ เงื่อนไข

ผู้ไม่มีสลิปเงินเดือนมีสิทธิ์ขอกู้สินเชื่อซื้อบ้านได้หรือไม่

การซื้อบ้านคือหนึ่งในความฝันของใครหลายคน โดยเฉพาะคนที่อยากเริ่มต้นชีวิตเป็นของตนเอง อยากลงหลักปักฐานหลังจากเรียนจบทำงานมาสักระยะถือเป็นเรื่องปกติธรรมดา อย่างไรก็ตามหลายคนตั้งคำถามว่าสำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระไม่มีสลิปเงินเดือน จะสามารถขอสินเชื่อบ้านโดยไม่มีสลิปเงินเดือนได้หรือไม่ และมีเงื่อนไขอะไรบ้างวันนี้เรามาหาคำตอบไปพร้อม ๆ กัน

สำหรับผู้ที่จะขอกู้ซื้อบ้านสิ่งสำคัญที่ธนาคารจะพิจารณาให้กู้หรือไม่ วงเงินกู้เท่าไหร่นั้นคงไม่ใช่คำพูดจากปากของผู้กู้แน่นอนว่าสามารถผ่อนไหว ผ่อนได้ แต่อย่างใดแต่หมายถึงหลักฐานที่บอกว่าตัวคุณเองมีความสามารถในการผ่อนชำระคืนธนาคารมากน้อยเพียงใดต่างหากซึ่งแน่นอนว่าหลักฐานดังกล่าวก็คือสลิปเงินเดือนนั่นเอง ทว่าสำหรับคนที่มีอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ ไม่ได้ทำงานบริษัท คนกลุ่มนี้ไม่มีสลิปเงินเดือนจะทำอย่างไรหากต้องการยื่นกู้เพื่อซื้อบ้าน

สินเชื่อบ้าน
ขอสินเชื่อบ้าน ไม่มีสลิปเงินเดือน

เกณฑ์การพิจารณาขอกู้ซื้อบ้านของธนาคาร

ปกติแล้วในการซื้อบ้านคนส่วนใหญ่มักจะซื้อด้วยเงินกู้และทยอยผ่อนจ่าย น้อยคนที่จะซื้อด้วยเงินก้อนทีเดียว และแน่นอนว่าธนาคารมีสิทธิ์ที่จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติเงินกู้ให้ก็ได้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยรวมถึงคุณสมบัติของผู้ขอกู้ ซึ่งคุณสมบัติหลักก็จะเหมือน ๆ กันทุกธนาคารคือผู้กู้มีรายได้ที่แน่นอน เงินออมที่มี หลักประกัน ประวัติการเงินโอนเข้าบัญชีอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงภาระหนี้สินมีค้างอยู่ ฯลฯ

ในส่วนของผู้มีรายได้ประจำ เป็นพนักงานบริษัท ข้าราชการ ธนาคารจะอนุมัติวงเงินกู้เท่าไหร่หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับรายได้ บวกกับความสามารถในการผ่อนจ่ายซึ่งดูได้จากหลักฐานสลิปเงินเดือนเป็นสำคัญ แต่สำหรับคนที่ไม่มีอาชีพประจำ ทำงานอิสระ ฟรีแลนซ์ ต้องมีคุณสมบัติอื่น ๆ ดังนี้

เอกสารที่ต้องเตรียมยื่นกู้สำหรับคนไม่มีสลิปเงินเดือน

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัญชีเงินฝาก (ย้อนหลัง 6 – 12 เดือน) หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่น ๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง) โดยทางธนาคารจะพิจารณาร่วมกับเงินหมุนเวียนในบัญชีเพื่อความน่าเชื่อถือ ทั้งหมดจะบ่งบอกว่าคุณมีพฤติกรรมในการใช้จ่ายเงินอย่างไร ใช้จ่ายอย่างมีเหตุมีผลหรือไม่ มีเงินเข้าสม่ำเสมอเป็นประจำหรือเปล่า จำนวนมากน้อยเพียงใด
4. สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน สำหรับเจ้าของร้าน บริษัทเพื่อที่ธนาคารจะพิจารณาถึงแหล่งที่มาของรายได้ที่แน่นอน
5. หลักฐานการเสียภาษี นอกจากหลักฐานแหล่งที่มาของรายได้แล้ว การเสียภาษียังถือเป็นความรับผิดชอบในการประกอบการพิจารณาด้วยเช่นกัน การเสียภาษีตรงเวลาแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์
6. รูปถ่ายกิจการ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่ากิจการหรือธุรกิจดังกล่าวมีอยู่จริง
7. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ ในกรณีที่คุณไม่มีหน้าร้าน แต่ทำอาชีพอิสระ เช่น นักเขียน นักรีวิวสินค้า ถ่ายภาพ ออกแบบ ฯลฯ หากคุณมีประกาศนียบัตรวิชาชีพร่วมขอกู้ด้วยก็จะได้รับการพิจารณาปล่อยสินเชื่อได้ง่ายขึ้น
8. ภาระหนี้อื่น ๆ บางคนมีผ่อนค่างวดรถ บัตรเครดิต หากชำระครบแล้วเอาหลักฐานมาแสดงก็จะช่วยสร้างเครดิตให้คุณได้มาก แต่หากยังอยู่ในระยะเวลาผ่อนชำระแต่มีประวัติดี ไม่ติดแบล็กลิสต์ในเครดิตบูโร ชำระตรงตามเวลาตลอด เท่ากับว่าคุณมีวินัยที่ดี บ่งบอกถึงความรับผิดชอบของตัวคุณเอง ธนาคารก็จะพิจารณาอนุมัติได้ง่ายขึ้น

เอกสารทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นไม่ได้บอกว่าเป็นหลักฐานการขอกู้สินเชื่อบ้าน 100% แต่เป็นเอกสารที่บอกถึงเครดิตความน่าเชื่อถือประกอบการขอกู้สำหรับคนไม่มีสลิปเงินเดือน ไม่ใช่เงื่อนไขที่แท้จริงในการปล่อยสินเชื่อของธนาคารแต่อย่างใด และสำหรับคนไม่มีสลิปเงินเดือนควรเลือกกู้กับธนาคารที่พร้อมจะช่วยเหลือจริง ๆ ให้กับคนที่ไม่มีสลิปเงินเดือน สามารถขอกู้ได้ในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม

ปัจจุบันเพื่อความสะดวกสำหรับผู้กู้ หากคุณรู้รายได้แต่ละเดือนที่มี บวกกับรายจ่ายหรือภาระหนี้ ก่อนทำการปรึกษากับทางธนาคารก็มีโปรแกรมคำนวณวงเงินกู้ได้ด้วยตนเองให้คุณได้ทราบคร่าว ๆ ล่วงหน้า มีบริการทั้งในเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนระบบ iOS และ Android ให้ดาวน์โหลดมาใช้ได้ และทั้งหมดนี้ก็คือคำตอบของคำถามที่ว่า ขอสินเชื่อบ้านไม่มีสลิปเงินเดือนทำได้หรือไม่อย่างไร หวังว่าคงเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อน ๆ ไม่มากก็น้อย

อ่านเพิ่มเติม