สินเชื่อบ้านแลกเงิน 2563 ที่ไหนดี ขอกู้ไม่ยาก

1สินเชื่อบ้านแลกเงิน 2563 มีที่ไหนบ้าง เลือกที่ไหนดีคนขอเยอะ

บ้านถือเป็นที่อยู่อาศัยที่สำคัญสำหรับมนุษย์เรา ซึ่งถือได้ว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าค่อนข้างสูง นอกจากนี้หากในยามจำเป็นที่ต้องการใช้จ่ายเงิน เพื่อนำไปหมุนเวียนทางด้านต่างๆ รวมถึงหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ต้องใช้เงิน ก็เรียกได้ว่าบ้านถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สำคัญเช่นเดียวกัน โดยในปัจจุบันธนาคารและสถาบันการเงินได้มีการจัดทำในส่วนของสินเชื่อต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการทางด้านใช้จ่ายของบุคคลทั่วไปอย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเงินก้อน สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ และสินเชื่อรีไฟแนนซ์ต่างๆ ไปจนถึงสินเชื่อบ้านแลกเงินหรือรถแลกเงินอีกด้วย

สินเชื่อบ้านแลกเงิน ถือเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับผู้ที่มีบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ คอนโด หรืออาคารพาณิชย์สำหรับที่พักอาศัย โดยส่วนใหญ่จะเป็นบ้านที่ผ่อนหมดแล้ว ซึ่งเป็นการนำมาจำนองกับธนาคารหรือเลือกสมัครสินเชื่อกับธนาคาร จากนั้นจะเลือกผ่อนรายเดือนคืนให้แก่ธนาคาร โดยสินเชื่อตัวนี้จะทำให้คุณสามารถนำเงินก้อนออกไปใช้จ่ายตามอเนกประสงค์ได้ตามที่คุณต้องการโดยระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดจะอยู่ที่ 30 ปี และมีการคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารเป็นผู้กำหนด อีกทั้งรายละเอียดการอนุมัติวงเงินสินเชื่อของธนาคารจะเริ่ม ต้นที่ 80 – 100 % สำหรับธนาคารที่ประเมินราคา โดยแต่ละธนาคารจะให้วงเงินที่แตกต่างกันออกไป

สินเชื่อบ้านแลกเงิน 2563 ที่ไหนดี


1 สินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash ธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash
สินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash

เปลี่ยนบ้านเป็นเงินทันใจ จะซ่อมแซมต่อเติมบ้าน ปลดภาระ ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน หรือทำตามความฝัน โดยการนำอสังหาริมทรัพย์ มาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ เช่น บ้านเดี่ยว,ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม, อาคารพาณิชย์ (ตึกแถว), คอนโดมิเนียม หรือ ที่ดินว่างเปล่า ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 20 ล้านบาท โดยใช้อสังหาริมทรัพย์มาเป็นหลักประกัน เลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้นานสุด 30 ปี โดยรวมระยะเวลาผ่อนชำระเมื่อรวมกับอายุของผู้กู้แล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปี สามารถรู้ผลอนุมัติเบื้องต้นใน 1 วันทำการ อัตราดอกเบี้ยไปเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

2 สินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคช ธนาคารกรุงศรี

สินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคช
สินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคช

สินเชื่ออเนกประสงค์แบบผ่อนชำระรายเดือน โดยใช้หลักประกันเป็นที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระและวงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาทขึ้นไป โดยใช้หลักประกันประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ห้องชุดพักอาศัย และอาคารพาณิชย์ ให้วงเงินสูงสุด 85% ของราคาประเมิน การผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี ระยะเวลาผ่อนชำระรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี อัตราดอกเบี้ยต่ำ 4.30% ต่อปี นาน 3 ปี ฟรี ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน และสำหรับผู้ใช้บัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษปีแรก 0.25% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ

3 สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ ยูโอบี แคชทูโฮม (เปลี่ยนบ้านเป็นเงิน) ธนาคารยูโอบี

สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ ยูโอบี แคชทูโฮม
สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ ยูโอบี แคชทูโฮม

สินเชื่อจากธนาคารยูโอบี ที่ให้วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาททราบผลพิจารณาเบื้องต้น ภายใน 3 วันทำการ ผ่อนชำระยาวนานถึง30 ปี อนุมัติวงเงิน 70% – 80% ของราคาประเมิน โดยอนุมัติวงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท และสูงสุดถึง 50,000,000 บาท สามารถเลือกประเภทของวงเงินได้ถึง 3 ทางเลือกของประเภทวงเงินเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการ อย่าง ประเภทผ่อนชำระทุกเดือน, ประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี, ประเภทวงเงินแบบผสม  เพิ่มความยืนหยุ่นในการใช้เงินให้เหมาะสมกับความต้องการ

4 สินเชื่อบ้านช่วยได้ ธนาคารกสิกร

สินเชื่อบ้านช่วยได้ ธนาคารกสิกร
สินเชื่อบ้านช่วยได้

สินเชื่อบ้านแลกเงินจากธนาคารกสิกรไทย กู้ผ่านง่าย ดอกเบี้ยต่ำ วงเงินเยอะ เงินกู้ (Loan) ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 30 ปี โดยอายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี วงเงินกู้ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท และ วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท ประเภทหลักทรัพย์ที่รองรับ ทั้ง บ้านพร้อมที่ดิน, ทาวน์เฮ้าส์, อาคารพาณิชย์, ห้องชุด และ ที่ดินเปล่า

5 สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน ธนาคารออมสิน

สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน
สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน

สินเชื่อเพื่อการเสริมสร้างสภาพคล่องให้กับชีวิตในปัจจุบัน ให้คุณสามารถนำเงอน เพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค) และเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่การลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ ซึ่งมีทั้งเงินกู้ระยะยาว (LT) ให้กู้ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท โดยให้กู้ไม่เกิน ร้อยละ 90 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร หรือไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินห้องชุด และ เงินกู้แบบผสม (LT ร่วมกับ OD) ให้กู้ร่วมกันได้ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท และไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ ระยะเวลาชำระเงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 25 ปี โดยใช้หลักประกันคือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด

บ้านนอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัยแล้วนั้น หากมีความจำเป็นในการใช้จ่ายก็ยังมีตัวเลือกที่คุณสามารถเลือกขอสินเชื่อบ้านแลกเงินต่างๆ จากธนาคาร เพื่อให้คุณสามารถนำเงินก้อนมาหมุนเวียนค่าใช้จ่ายได้อย่างที่คุณต้องการ นอกจากนี้ควรศึกษาอัตราดอกเบี้ยรายละเอียดการกู้เงินก่อนทำการยื่นขอสินเชื่อทุกครั้งเพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวคุณเอง ในการเลือกสินเชื่อบ้านแลกเงินที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

  บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และ สินเชื่อ” ทั้งหมดที่นี่ >>>  

READ MORE :