ธ.ออมสิน ช่วยเหลือรายย่อย ปรับหลักเกณฑ์กู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้ผ่านแอปฯ MyMo

ads

ออมสินช่วยเหลือรายย่อยผู้เคยกู้สินเชื่อฉุกเฉิน ยื่นกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้อีก

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยเฉพาะรายย่อย ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้า ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ ธนาคารออมสินเล็งเห็นปัญหานี้ จึงมีมาตรการเยียวยาโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของรายย่อย โดยมีสินเชื่อกู้ฉุกเฉิน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ให้ประชาชนได้กู้สินเชื่อ ในวงเงินกู้สูงสุดรายละ 50,000 บาท ซึ่งเปิดให้ยื่นกู้สินเชื่อแบบดิจิทัลผ่านออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน MyMo เพื่อความสะดวกรวดเร็วและได้รับอนุมัติเร็ว ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 เป็นต้นมา จนได้ผ่านมาถึงวันที่ 18 มกราคม 2564 ทางธนาคารออมสินได้อนุมัติสินเชื่อเงินกู้แล้วกว่า 110,000 ราย เรียกได้ว่าได้รับความสนใจจากประชาชนรายย่อยมากมายและต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อรองรับกับความต้องการของประชาชนรายย่อย ธนาคารออมสินจึงปรับหลักเกณฑ์สินเชื่อเสริมพลังฐานรากใหม่

ธ. ออมสิน ปรับหลักเกณฑ์สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ยื่นกู้ได้ผ่านแอปฯ MyMo

จากความต้องการการบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ของประชาชนรายย่อยเป็นจำนวนมาก ซึ่งบางรายไม่สามารถเข้าถึงการยื่นกู้สินเชื่อฉุกเฉิน ทางธนาคารออมสินจึงปรับหลักเกณฑ์สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ให้ผู้เคยกู้สินเชื่อฉุกเฉินเดิม (สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19) ทั้งพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งเคยกู้เมื่อปี 2563 สามารถยื่นกู้ได้อีก รายละ 20,000 บาท เปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2564 เป็นต้นไป โดยจะพิจารณาวงเงินกู้สินเชื่อขึ้นอยู่กับเครดิตและประวัติการชำระ ผู้กู้จะต้องไม่มีประวัติหนี้เสีย

ธนาคารออมสินปรับหลักเกณฑ์สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

แนะนำสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก (สร้างงานรายเดี่ยว) คือ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องใช้หลักประกันเงินกู้ ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก เพื่อช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้มีรายได้ประจำ เพื่อการดำรงชีพ การลงทุน และการหมุนเวียนในกิจการ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

  • วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
  • ระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 3 ปี
  • อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน
  • ไม่ต้องมีหลักประกัน
  • ปลอดการชำระหนี้ 6 งวดแรก (เงินต้น+ดอกเบี้ย)

สำหรับใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าและผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หากเคยกู้ขอสินเชื่อฉุกเฉินจากธนาคารออมสินเมื่อปี 2563 แล้ว และมีประวัติการผ่อนชำระดี สามารถใช้สิทธิ์ขอสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ได้ตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค. นี้เป็นต้นไป ผ่านทางแอปฯ MyMo เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน เนื่องจากได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งนอกจากธนาคารออมสินจะมีสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือแล้ว ยังมีมาตรการพักชำระหนี้สำหรับลูกค้าสินเชื่อธนาคารออมสินในพื้นที่สีแดง 28 จังหวัดอีกด้วย

READ MORE>>>

ค้นหา “บัตรเครดิตและสินเชื่อ” ทั้งหมด ได้ที่นี่ >>>